PLEASE WAIT, LOADING

Beta-blockers.jpg

Η χρήση των beta-blockers μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου

Εδώ και αρκετά χρόνια έχει εδραιωθεί η τακτική να χορηγείται σε χρόνια βάση β-αναστολέας σε ένα άτομο που έχει υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου.

Με την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια (ταχύτερη και καλύτερη επαναγγείωση στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, πιο αποτελεσματικά αντιθρομβωτικά φάρμακα και πιο ισχυρές στατίνες) αναμενόμενο ήταν να αναθεωρηθεί το δόγμα της ανάγκης επιτακτικής χορήγησης β-αναστολέων.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση, σε ένα δείγμα πέραν των 5000 ασθενών που υπέστησαν οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και κατόρθωσαν να διατηρήσουν ένα κλάσμα εξώθησης πέραν του 50%, η λήψη β-αναστολέα μετά από μέση διάρκεια παρακολούθησης 3.5 χρόνια δεν οδήγησε σε κάποιο συγκριτικό θεραπευτικό όφελος.

Όσοι λοιπόν ασθενείς έχουν υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου, που να μην έχει προκαλέσει κάποια αξιόλογη ζημιά στην συστολικής της απόδοση, πιθανό να μην χρειάζεται να λαμβάνουν beta-blockers.

Σχετική αναφορά:
The New England Journal of Medicine
Beta-Blockers after Myocardial Infarction and Preserved Ejection Fraction
N. Engl. J. Med 2024 Apr 07


iron-supplements_fe.webp

Θεραπεία υποκατάστασης σιδήρου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, παρουσιάζουν συχνά σιδηροπενία που μπορεί να συνοδεύεται και από αναιμία.

Σύμφωνα με την μελέτη IRONMAN ασθενείς με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (<45%) και επίπεδα φερριτίνης <100mg/dl ή επίπεδα κορεσμού τρανσφερίνης (TSAT) <20%, επωφελούνται σημαντικά με την χορήγηση ενδοφλέβιου σιδήρου.

Οι παράμετροι που αποδεικνύεται ότι βελτιώνονται είναι οι δείκτες ποιότητας ζωής και η συχνότητα νοσηλειών. Σημειώνεται ότι αυτό το όφελος δεν επιτεύχθηκε με την υποκατάσταση σιδήρου από το στόμα, αλλά μόνο μέσω της ενδοφλέβιας χορήγησης.

Σύμφωνα με πολύ πρόσφατη δημοσίευση, διαπιστώνεται ότι η κλινική βελτίωση είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν συνυπάρχουν ταυτόχρονα αναιμία με επίπεδα κορεσμού τρανσφερίνης (TSAT) <20% και επίπεδα φερριτίνης >100mg/dl. Αυτό πιθανό να υποδεικνύει ότι οι ασθενείς με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επωφελούνται περισσότερο από την υποκατάσταση σιδήρου.

Είναι αναγκαίο λοιπόν και απαραίτητο, τα επίπεδα των πιο πάνω βιοχημικών δεικτών να αξιολογούνται τακτικά σε αυτούς τους ασθενείς.

Σχετική αναφορά :
European Heart Journal
Intravenous iron for heart failure, iron deficiency definitions, and clinical response: the IRONMAN trial
Eur Heart J 2024 Mar 06


heart-with-ultrasound.jpg

Καινοτόμος πειραματική και μη επεμβατική μέθοδος για την αντιμετώπιση της αορτικής στένωσης

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση γίνεται αναφορά για μια εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισης της σοβαρής αορτικής στένωσης.

Αφορά ασθενείς με την συγκεκριμένη πάθηση, που κρίνονται ανεγχείρητοι λόγω πολλαπλών νοσηρών καταστάσεων.

Πρόκειται για την διαθωρακική στόχευση της βαλβίδας με ακτινοβολία υπερήχων, ώστε να ελαττώσει το συσσωρευμένο φορτίο επασβεστωμένου ιστού. Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε 40 ασθενείς σε 3 διαφορετικά κέντρα, κατά το διάστημα 2019-2022 ως μια μη επεμβατική θεραπεία ανακούφισης. Η μελέτη κατέγραψε μια ελάττωση της διαβαλβιδικής κλίσης πίεσης κατά 7% και μια υποκειμενική βελτίωση των συμπτωμάτων όπως αυτή αποτυπώθηκε μέσα από ειδικό ερωτηματολόγιο (KCCQ).

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερα επαναστατική μέθοδο και σίγουρα απέχει πολύ από το να καθιερωθεί στην καθημερινή κλινική πράξη. Προσδίδει ωστόσο αισιοδοξία ότι νέες τεχνικές αναμένονται τα προσεχή χρόνια να δώσουν λύσεις σε δύσκολα θεραπευτικά προβλήματα.

Σχετική αναφορά:
The Lancet
Treatment of severe symptomatic aortic valve stenosis using non-invasive ultrasound therapy: a cohort
study
Lancet 2023 Dec 16;402(10419)2317-2325, E Messas, A Ijsselmuiden, D Trifunović-Zamaklar, B Cholley, E
Puymirat, J Halim, R Karan, M van Gameren, D Terzić, V Milićević, M Tanter, M Pernot, G Goudot


calcium.jpg

Η σημασία του σκορ ασβεστίου (CT calcium score) στην αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου με την χρήση της ποσοτικοποίησης εναπόθεσης ασβεστίου στα στεφανιαία αγγεία (calcium score). Η εξέταση αυτή γίνεται με μια γρήγορη σάρωση της περιοχής με αξονικό τομογράφο.

Σε όσους διαπιστώνεται σκορ ασβεστίου μεγαλύτερο από 100, ο κίνδυνος καρδιαγγειακού επεισοδίου σε διάστημα 10 χρόνων ανέρχεται στο 24%.

Αυτά τα άτομα χρήζουν αυστηρής ρύθμισης όλων των παραγόντων κιδνύνου, και κυρίως του λιπιδαιμικού προφίλ με την χρήση στατίνης. Αυτή η κατηγορία φαρμάκων λειτουργεί προστατευτικά στο επίπεδο της αθηρωματικής πλάκας, παρεμποδίζοντας την εξέλιξη της αλλά και την ρήξη της που ορισμένες φορές μπορεί να είναι καταστροφική.

Προκαλεί εντύπωση ότι στην συγκεκριμένη μελέτη μόνο το 26% των ατόμων με υψηλό σκορ ασβεστίου ελάμβαναν στατίνη.

Το σκορ ασβεστίου αποτελεί μια πολύτιμη διαγνωστική εξέταση που δίδει χρήσιμες πληροφορίες για την υποκλινική αθηρωμάτωση, και που μπορεί να επιτρέψει την έγκαιρη αναχαίτιση της νόσου.

Σχετική αναφορά:
Journal of the American College of Cardiology
Association of Coronary Artery Calcium Detected by Routine Ungated CT Imaging With Cardiovascular Outcomes J Am Coll Cardiol 2023 Sep 19;82(12)1192-1202, AW Peng, R Dudum, SS Jain, DJ Maron, BN Patel, N
Khandwala, D Eng, AS Chaudhari, AT Sandhu, F Rodriguez


keto_diet.jpg

Πώς επηρεάζει η keto-δίαιτα την καρδιά μας;

Η κετογονική (keto) δίαιτα είναι αρκετά δημοφιλής, ιδιαίτερα σε άτομα ηλικίας άνω των 40. Βασίζεται σε διατροφή πλούσια σε λιπαρά σε συνδυασμό με ελάχιστη κατανάλωση υδατανθράκων (<5%).

Η μέθοδος αυτή παρουσιάζεται αρκετά αποτελεσματική στην απώλεια σωματικού βάρους. Από την άλλη όμως, η κετογονική δίαιτα φαίνεται να αυξάνει σημαντικά την LDL χοληστερόλη.

Συγκεκριμένα σε μια πρόσφατη δημοσίευση γίνεται λόγος για μέση αύξηση κατά 245% των αρχικών επιπέδων LDL χοληστερόλης σε διάτημα μόλις 12 μηνών με αυτού του τύπου την διατροφή. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν αυτή η αύξηση συνοδεύεται και με ταυτόχρονη αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, αν και αυτό φαίνεται πολύ πιθανό.

Χρειάζεται επομένως προσοχή σε τέτοιου είδους δίαιτες. Θα πρέπει να γίνονται με επίβλεψη, σωστή καθοδήγηση και έλεγχο των αναλύσεων αίματος κατά την πορεία.

Σχετική αναφορά:
Dramatic elevation of LDL cholesterol from ketogenic-dieting: A Case Series.
American Journal of Preventive Cardiology. Available online 6 April 2023, 100495


smart-watch-for-heart-issues.jpg

Η χρήση των smartwatch στην ιατρική

Η τεχνολογία των έξυπνων ρολογιών (smartwatch) αποτελεί πλέον σημαντικό μέρος της ιατρικής, και αναμένεται με την πάροδο των ετών ο ρόλος τους να επεκταθεί ακόμα περισσότερο.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση έγινε μια προσπάθεια να αξιολογηθεί η αξιοπιστία διαφορετικών smartwatch που διατίθενται στην αγορά, ως προς την δυνατότητα να ανιχνεύουν την κολπική μαρμαρυγή.

Από την μελέτη προκύπτει ότι στο 25% συνολικά των περιπτώσεων η καταγραφή είναι ακαθόριστη, και χρειάζεται η διενέργεια του συμβατικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Η εξέλιξη στον συγκεκριμένο χώρο αναμένεται να είναι ραγδαία στα επόμενα 10 χρόνια. Η καταγραφή του καρδιακού ρυθμού είναι βέβαιο ότι θα γίνει πιο ακριβής, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια ώστε εταιρείες να λάβουν επίσημη έγκριση εφαρμογής για μέτρηση με ειδικούς αισθητήρες της αρτηριακής πίεσης, του κορεσμού οξυγόνου αλλά και των επιπέδων γλυκόζης.

Σχετική αναφορά:
Clinical Validation of 5 Direct-to-Consumer Wearable Smart Devices to Detect Atrial Fibrillation: BASEL
Wearable Study
J Am Coll Cardiol EP. Jan 18, 2023.


Supplements_for_heart_health-1200x675.png

Συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες στην καρδιακή ανεπάρκεια

Η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής και βιταμινών αποτελεί μια αρκετά διαδεδομένη συνήθεια. Για πολλούς λόγους η πρακτική αυτή έχει βρεί σημαντική ανταπόκριση στον κόσμο και οι γιατροί θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν και να καθοδηγούν ανάλογα.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση γίνεται λόγος για την χρήση και το όφελος τέτοιων συμπληρωμάτων σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Αποδεικνύεται ότι η χρήση λιπαρών οξέων (EPA/DHA), καθώς και η λήψη συνενζύμου Q10 και L-carnitine, είναι δυνατόν να βοηθήσουν σημαντικά.

Τονίζεται ότι μια τέτοια θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να γίνεται επιπρόσθετα και συμπληρωματικά στην υφιστάμενη και επιστημονικά αποδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή.

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι οι συμπληρωματικές αυτές ουσίες είναι δυνατόν να εντοπιστούν σε τροφές όπως το ψάρι, οι ξηροί καρποί και τα όσπρια. Ωστόσο, σε καταστάσεις αυξημένου οξειδωτικού στρες όπως συμβαίνει σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, η δυνατότητα απορρόφησης αυτών των ουσιών αποκλειστικά με την διατροφή μπορεί να είναι ανεπαρκής και να χρειάζεται η συμπληρωματική ενίσχυση.

 

Σχετική αναφορά
Circulation
Complementary and Alternative Medicines in the Management of Heart Failure: A Scientific Statement
From the American Heart Association
Circulation 2022 Dec 08; [EPub Ahead of Print]


-A.jpg

Προληπτική λήψη ασπιρίνης σε άτομα με υψηλή λιποπρωτείνη A

Η προληπτική χορήγηση ασπιρίνης αποτελεί μια πρακτική που ακολουθείται από ορισμένους ιατρούς.

Καθοδηγείται κυρίως εμπειρικά με βάση την κλινική αξιολόγηση, και το ρίσκο καρδιαγγειακού επεισοδίου.

Βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι τα επίπεδα γλυκόζης και λιπιδίων, η αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, καθώς και η κληρονομική προδιάθεση. Η προληπτική λήψη ασπιρίνης είναι δυνατόν να προκαλέσει γαστρίτιδα ή ακόμα και έλκος στομάχου, οπότε τα άτομα στα οποία χορηγείται πρέπει να επιλέγονται προσεχτικά.

Μια πρόσφατη δημοσίευση εντοπίζει τα άτομα που αναμένεται να έχουν σημαντικό όφελος από την προληπτική λήψη ασπιρίνης. Συγκεκριμένα, αυτοί που έχουν υψηλά επίπεδα λιποπρωτεινης α, αποδεικνύεται ότι επωφελούνται και προστατεύονται σημαντικά αν λαμβάνουν καθημερινά αυτό το σκεύασμα.

Σχετική αναφορά
Journal of the American College of Cardiology
Aspirin for Primary Prevention of Cardiovascular Events in Relation to Lipoprotein(a) Genotypes
J Am Coll Cardiol 2022


subcutaneous-diuretic-device-1200x800.jpg

Καρδιακή ανεπάρκεια: συσκευή υποδόριας χορήγησης διουρητικού

Η καρδιακή ανεπάρκεια προκαλεί συχνά κατακράτηση υγρών, που εξαναγκάζει την αύξηση της δοσολογίας των διουρητικών, ενώ πολλές φορές οδηγεί και σε παρατεταμένες νοσηλείες για την χορήγηση ενδοφλέβιου διουρητικού.

Ανακοινώθηκε από τον FDA η έγκριση μιας συσκευής που επιτρέπει την χορήγηση διουρητικής αγωγής υποδορίως. Διαπιστώθηκε ότι με αυτή την μέθοδο επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά η αποσυμφόρηση των ασθενών. Παρέχει την δυνατότητα η θεραπεία αυτή να παρέχεται στο σπίτι και επιφέρει σημαντική ελάττωση των αναγκών για νοσηλεία.

Οι πρώτες τέτοιες συσκευές αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά το 2023.

Σχετική αναφορά
Update – scPharmaceuticals Announces FDA approval of Furoscix® (furosemide injection), the first and only self-administered, subcutaneous loop diuretic for the at-home treatment of congestion in chronic heart failure. News release. scPharmaceuticals Inc. October 10, 2022. Accessed October 11, 2022.
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/10/10/2531118/0/en/UPDATE-scPharmaceuticals-Announces-FDA-Approval-of-FUROSCIX-furosemide-injection-the-First-and-Only-Self-administered-Subcutaneous-Loop-Diuretic-for-the-At-home-Treatment-of-Conges.html


heart-medical.jpg

Μια ματιά στο μέλλον: Οι καρδιαγγειακές παθήσεις το 2060

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση γίνεται προσπάθεια ώστε να υπολογιστεί, με βάση τα σημερινά δεδομένα, το μέγεθος της καρδιαγγειακής νοσηρότητας στο έτος 2060.

Σύμφωνα με τους μελετητές, και συγκριτικά με το έτος 2020, ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία και η παχυσαρκία στο έτος 2060 αναμένεται να αυξηθούν κατά 39.3%, 27.2%, 27.5% και 18.3% αντίστοιχα. Αυτό με την σειρά του υπολογίζεται ότι θα επιφέρει αύξηση στην ισχαιμική καρδιακή νόσο και στην καρδιακή ανεπάρκεια, κατά 31.1% και 33% αντίστοιχα.

Η πρόβλεψη για το μέγεθος της μελλοντικής καρδιαγγειακής νοσηρότητας είναι σημαντική γιατί δείχνει πού πραγματικά πρέπει να επικεντρωθεί η στρατηγική σε θέματα υγείας, τόσο σε διοικητικό/πολιτικό επίπεδο όσο και σε αυτό της κοινωνικής/προσωπικής ευθύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα παιδιά. Η έγκαιρη παρέμβαση και η τροποποίηση του καθημερινού τρόπου ζωής στα παιδιά μπορεί να μεταβάλει σημαντικά την προδιάθεση στις πιο πάνω παθήσεις και να διαψεύσει αυτή την δυσμενή μελλοντική πρόβλεψη.

Σχετική αναφορά
Journal of the American College of Cardiology
Cardiovascular Disease Projections in the United States Based on the 2020 Census Estimates
J Am Coll Cardiol 2022 Aug 09;80(6)565-578, R Mohebi, C Chen, NE Ibrahim, CP McCarthy, HK Gaggin, DE
Singer, EP Hyle, JH Wasfy, JL JanuzziDr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ


Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.