PLEASE WAIT, LOADING

Stress-Test.jpg

Το σύνδρομο Brugada είναι μια κληρονομική πάθηση που προδιαθέτει σε επικίνδυνες αρρυθμίες. Οφείλεται σε βλάβη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του μυοκαρδιακού κυττάρου, καθιστώντας τα ευάλωτα σε επεισόδια ανώμαλου καρδιακού ρυθμού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροδοτούνται οι αρρυθμίες, αλλά και γενικότερα η πιθανότητα να συμβεί μια αρρυθμία στο σύνδρομο Brugada, είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστα. Οι αποφάσεις χειρισμού αυτών των ασθενών καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το κλινικό ιστορικό τους και την συμπεριφορά του συνδρόμου σε άλλα μέλη της οικογένειας.

Ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο σε αυτά τα άτομα φαίνεται να αποτελεί και η δοκιμασία κόπωσης.

Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη δημοσίευση φαίνεται ότι ανάμεσα σε ασθενείς με σύνδρομο Brugada οι έκτακτες κοιλιακές συστολές στην πρώιμη φάση αποκατάστασης μιας δοκιμασίας κόπωσης υποδηλώνουν σχετικά αυξημένο κίνδυνο κοιλιακής μαρμαρυγής. Στα ίδια άτομα παρατηρήθηκε κατά την φάση αποκατάστασης επίταση της ανάσπασης του διαστήματος ST στις απαγωγές V1-V2, στοιχείο που φαίνεται να δηλώνει επίσης αυξημένη αρρυθμιογόνο προδιάθεση.

Η απλή δοκιμασία κόπωσης λοιπόν φαίνεται ότι έχει θέση στην αξιολόγηση του συνδρόμου Brugada, και θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην φάση αποκατάστασης.

Σχετική αναφορά:
Journal of the American Heart Association
Significance of Exercise-Related Ventricular Arrhythmias in Patients With Brugada Syndrome
J Am Heart Assoc 2020 Nov 23;9(23)e016907, H Morita, ST Asada, M Miyamoto, Y Morimoto, T Kimura,
T Mizuno, K Nakagawa, A Watanabe, N Nishii, H Ito


heart-and-kidney.jpg

Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές μελέτες που αναδεικνύουν το σημαντικό όφελος που παρέχουν στην καρδιά και στα νεφρά οι αναστολείς μεταφοράς νατρίου και γλυκόζης (SGLT-2).

Πρόκειται για φάρμακα με τα οποία απομακρύνεται το επιπλέον φορτίο γλυκόζης μέσω της διούρησης. Ενώ τα φάρμακα αυτά είχαν αρχικά στοχεύσει στην ρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη φαίνεται ότι η δράση τους είναι τέτοια που δρουν ευεργετικά και στην καρδιά, αλλά και στα νεφρά. Μάλιστα, η ευνοϊκή τους επίδραση έχει επιβεβαιωθεί πλέον ακόμα και σε ασθενείς που δεν έχουν διαβήτη.

Ο μηχανισμός με τον οποίο επιτυγχάνονται τα απρόσμενα θετικά ευρήματα σε αυτές τις μελέτες δεν έχει απόλυτα εξακριβωθεί. Θεωρείται ότι η απομάκρυνση της περίσσειας νατρίου/γλυκόζης, η ελάττωση της αρτηριακής πίεσης, η αντι-ινωτική και αντιφλεγμονώδης τους δράση, η ελάττωση των ενεργειακών αναγκών του μυοκαρδίου και η μείωση του ενδοαγγειακού φορτίου των νεφρών συμβάλλουν στο ιδιαίτερα ωφέλιμο φαρμακοδυναμικό τους προφίλ.

Μέχρι τώρα, οι μελέτες EMPAREG outcome, CANVAS, DAPA-HF, EMPEROR-reduced, τεκμηριώνουν το όφελος που προκύπτει από αυτά τα φάρμακα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακή νόσο, αλλά και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (με ή χωρίς σακχαρώδη διαβήτη).

Αυτές τις μέρες ανακοινώθηκε (American Heart Association) και η μελέτη SCORED σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και ήπια προς μέτρια νεφρική ανεπάρκεια. Παρουσιάστηκε ένα νέο σκεύασμα, το sotagliflozin, που έχει ιδιότητες SGLT 1 και 2. Το συγκεκριμένο σκεύασμα φαίνεται ότι βελτίωσε την νεφρική λειτουργία, μείωσε την πιθανότητα νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια ή καρδιαγγειακό επεισόδιο, αλλά και την συνολική καρδιαγγειακή θνητότητα.

Οι ενδείξεις χορήγησης της κατηγορίας φαρμάκων SGLT-2 αναμένεται ότι θα διευρυνθούν προσεχώς ακόμα περισσότερο, καθώς μελέτες όπως η EMPEROR-preserved, δείχνουν ότι η χορήγηση τους βελτιώνει αρκετές παραμέτρους σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης.


Middle-Aged-yoga-in-the-field.jpg

Η υιοθέτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων γίνεται ολοένα και πιο τεκμηριωμένη μέσα από ερευνητικές μελέτες.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μιας μελέτης που κατέδειξε ότι η γυμναστική yoga σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μείωσε το συνολικό φορτίο αρρυθμιών.

Επιπρόσθετα μειώθηκαν η συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση, η καρδιακή συχνότητα ανά λεπτό, αλλά και ο αριθμός νοσηλειών αυτών των ατόμων. Όλοι όσοι ακολούθησαν το καθημερινό πρόγραμμα εκγύμνασης yoga στο σπίτι ανέφεραν βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και μειωμένα επίπεδα άγχους.

Επιπρόσθετα λοιπόν της κλασικής θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή, η εφαρμογή της yoga μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα ευεργετική.

Σχετική αναφορά
Abstract title: Yoga could reduce the burden and symptoms of atrial fibrillation as well as medication related side effects and the complications with cardiac ablation. ESC Congress 2020


heart-defibrillator.jpg

Η εφαρμογή της τοποθέτησης εμφυτεύσιμου απινιδωτή (ICD) έχει ένδειξη σε συγκεκριμένους ασθενείς, ιδιαίτερα αυτούς που παρουσιάζουν κίνδυνο αιφνίδιου αρρυθμιολογικού θανάτου.

Η τοποθέτηση διαφλεβικού απινιδωτή έχει κάποιες δυνητικές επιπλοκές, τόσο κατά διαδικασία εμφύτευσης όσο και αργότερα.

Η ιδέα του υποδόριου απινιδωτή φαίνεται να είναι αρκετά ελκυστική, καθώς παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα αλλά και κάποιους περιορισμούς. Σε ασθενείς που δεν υπάρχει ένδειξη για βηματοδότηση, αλλά μόνο για απινιδωτή, η επιλογή της υποδόριας μη διαφλεβικής τοποθέτησης παρουσιάζεται αρκετά υποσχόμενη. Το βασικό πλεονέκτημα είναι η μειωμένη πιθανότητα επιπλοκών της συσκευής (επιμόλυνση, αιμάτωμα κλπ), χωρίς από τις μέχρι τώρα μελέτες να φαίνεται ότι υστερούν στην αποτελεσματικότητα.

Η εφαρμογή του υποδόριου απινιδωτή, πιθανόν να αποτελεί την κατάλληλη λύση σε άτομα με σύνδρομα διαταραχής του καρδιακού ρυθμού (Brugada, long QT) όταν αυτά επιβεβαιώνεται να έχουν ιδιαίτερα υψηλό ρίσκο αρρυθμίας.

 

Σχετική αναφορά:
The New England Journal of Medicine
Subcutaneous or Transvenous Defibrillator Therapy
N. Engl. J. Med 2020 Aug 06;383(6)526-536


-φάρμακο-για-την-αντιμετώπιση-της-καρδιακής-ανεπάρκειας.jpg

Αρκετά ενθαρρυντικά και αισιόδοξα μηνύματα για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, προκύπτουν από την μελέτη DAPA-HF.

Σύμφωνα με τους μελετητές, η χρήση του φαρμακευτικού σκευάσματος dapagliflozin σε άτομα που παρουσιάζουν καρδιακή ανεπάρκεια μέτριου και σοβαρού βαθμού (NYHA II-IV) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (EF<40%), μπορεί να συμβάλει στην μείωση καρδιαγγειακής θνητότητας και νοσηλειών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκύπτει μάλιστα, καθώς το συγκεκριμένο φάρμακο είχε αρχικά στοχεύσει και χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2.

Φαίνεται όμως, σύμφωνα με την μελέτη, ότι η χρήση του σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια είναι ιδιαίτερα ευεργετική, ακόμα και αν δεν πάσχουν από διαβήτη. Τα δεδομένα που προέκυψαν είναι τέτοια, που ανάγκασαν και την επιτροπή του FDA να δώσει έγκριση για την χρήση του σκευάσματος σε αυτούς τους ασθενείς.

Οι συχνότερες παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσει το φάρμακο αυτό, είναι λοιμώξεις της ουροποιογεννητικής οδού (8.4%) και φαρυγγίτιδα (6.6%).

Σχετική αναφορά:
Farxiga approved in the US for the treatment of heart failure in patients with heart failure with reduced ejection fraction [news release]. London, United Kingdom;
May 6, 2020: AstraZeneca website.


ISCHEMIA_trial_Η_μελέτη_που_αλλάζει_τα_δεδομένα_στην_καρδιολογία.jpg

Ανακοινώθηκαν πρόσφατα τα αποτελέσματα μιας μελέτης που ίσως να αλλάξει σημαντικάτον τρόπο που αντιμετωπίζεται η στεφανιαία νόσος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, σε άτομα με σταθερή στεφανιαία νόσο η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής πλεονεκτεί έναντι της επεμβατικής αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα ακόμα και αν κάποιος παρουσιάζει μέτριας έως σοβαρής έκτασης ισχαιμίαςστο μυοκάρδιο, όπως αυτή εκτιμάται με διάφορες λειτουργικές διαγνωστικές εξετάσεις, ηδιάνοιξη των στεφανιαίων αγγείων με επεμβατικές μεθόδους δεν έχει κανένα όφελοςσυγκριτικά με την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχει προκαλέσει αρκετό προβληματισμό ανάμεσα στουςκαρδιολόγους. Μας αναγκάζει να αποδεχτούμε ότι σε ένα άτομο που παρουσιάζει σε μιαστεφανιαία αρτηρία ακόμα και σημαντικού βαθμού στένωση, θα πρέπει να προτιμηθεί ημη επεμβατική αντιμετώπιση και αντί αυτής η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Το βάρος λοιπόν στρέφεται σε σημαντικό βαθμό προς τους κλινικούς καρδιολόγους. Ηαυστηρή ρύθμιση και η επίτευξη βέλτιστων τιμών χοληστερόλης, σακχάρου και αρτηριακήςπίεσης θεωρείται αρκετή πλέον όχι μόνο για την πρόληψη αλλά και για την θεραπεία τηςστένωσης των στεφανιαίων αγγείων.


transcatheter-aortic-valve-implantation.jpg

Η μέθοδος TAVI (transcatheter aortic valve implantation) έχει πλέον εδραιωθεί ως μια αξιόπιστη επιλογή για την αντιμετώπιση της σοβαρής στένωσης αορτικής βαλβίδας. Παρόλο που αρχικά εφαρμόστηκε σε άτομα υψηλού κινδύνου για την κλασσική χειρουργική επέμβαση, τα επιτυχή αποτελέσματα έχουν επεκτείνει την εφαρμογή της μεθόδου και σε άτομα με χαμηλότερο χειρουργικό κίνδυνο.

Ανακοινώθηκαν πρόσφατα τα αποτελέσματα μιας προσπάθειας σε μεγάλο ιατρικό κέντρο της Κίνας εφαρμογής της μεθόδου σε άτομα με σοβαρή ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας. Συγκεκριμένα, σε 6 ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου με αορτική ανεπάρκεια, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος TAVI με την διακορυφαία προσπέλαση (transapical).

Εφαρμόστηκε η προσθετική συσκευή  J-valve, η οποία εμφυτεύτηκε επιτυχώς σε όλους παρά την απουσία ασβέστωσης στον αορτικό δακτύλιο. Μετά από μέση περίοδο παρακολούθησης 110 ημερών δεν καταγράφηκαν σημαντικές επιπλοκές.

Η εφαρμογή της μεθόδου TAVI στην ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ωστόσο η ανακοίνωση της συγκεκριμένης μελέτης προσδίδει δικαιολογημένα αισιοδοξία για το μέλλον.

 

Σχετική βιβλιογραφία:

A New Transcatheter Aortic Valve Replacement System for Predominant Aortic Regurgitation Implantation of the J-Valve and Early Outcome ONLINE FIRST
J Am Coll Cardiol Intv, November 2015


Dr-Panayiotides-Yiannis-transcatheter-aortic-valve-implantation-TAVI-1.jpg

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας εντοπίζεται αρκετά συχνά, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 70 ετών. Είναι δυνατόν να προκαλεί συμπτώματα όπως πόνο στο στήθος, εύκολη κόπωση, δύσπνοια στην ελάχιστη προσπάθεια και λιποθυμικά επεισόδια. Αρκετές φορές τα συμπτώματα παραπλανούν, καθώς μπορεί να αποδίδονται από τον ασθενή και το περιβάλλον του σε άλλες συνυπάρχουσες παθήσεις ή απλά στην προχωρημένη ηλικία.

Η κλινική εξέταση μπορεί επίσης αρκετές φορές να είναι παραπλανητική, καθώς διάφορα στοιχεία όπως το συστολικό φύσημα και η ένταση του δευτέρου τόνου μπορεί να μην έχουν την τυπική τους έκφραση.  Η διάγνωση μπορεί να γίνει εύκολα με την χρήση του υπερηχοκαρδιογραφήματος (echo-doppler), όπου εύκολα απεικονίζεται η αορτική βαλβίδα και μπορεί να εκτιμηθεί η βαρύτητα της στένωσης. Ταυτόχρονα με την χρήση του υπερήχου μπορεί να εκτιμηθεί η συστολική λειτουργία της καρδιάς, καθώς και η τυχόν παρουσία βλάβης σε άλλες βαλβίδες. Αυτές οι πληροφορίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες στην απόφαση για θεραπευτική παρέμβαση.

Έχουν δοκιμαστεί κατά καιρούς διάφορα φάρμακα  για να αναστρέψουν ή έστω να καθυστερήσουν την περαιτέρω επιδείνωση της βλάβης της αορτικής βαλβίδας, χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης είναι η χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογείται προσεχτικά ο κάθε ασθενής και να εκτιμάται ο χειρουργικός κίνδυνος και το ενδεχόμενο όφελος από την επέμβαση.

Γενικά, ένας ασθενής πρέπει να χειρουργείται όταν υπάρχει επιβεβαιωμένη σοβαρή αορτική στένωση (άνοιγμα <1cm2) και όταν συνυπάρχουν συμπτώματα λόγω της βαλβιδοπάθειας. Σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου υπάρχει πλέον και η δυνατότητα της διαδερμικής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας (TAVI).

Η επιτυχής αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας επιτρέπει την επάνοδο του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς και το κυριότερο χωρίς συμπτώματα. Η εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών εξασφαλίζουν μάλιστα ένα διατηρημένο και καλό αποτέλεσμα για διάστημα πέραν των δέκα χρόνων.


Dr-Panayiotides-Yiannis-Ασύρματη-βηματοδότηση-της-καρδιάς.png

Ο βηματοδότης είναι ένα μια μικρή ηλεκτρονική συσκευή που τοποθετείται κάτω από το δέρμα στην μπροστινή επιφάνεια του στήθους και συνδέεται με καλώδια τα οποία καταλήγουν στην καρδιά. Θεωρείται απαραίτητος στα άτομα, συνήθως μεγάλης ηλικίας, όπου η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς είναι ελαττωματική. Η κατάσταση αυτή μπορεί να εμφανιστεί με συμπτώματα όπως ζαλάδα, μειωμένη ικανότητα για άσκηση ή ακόμα και λιποθυμία.

Η παρουσία των καλωδίων καθιστά ευάλωτη την βηματοδοτική συσκευή σε τεχνικές/μηχανικές επιπλοκές. Η διαδικασία εμφύτευσης του συμβατικού βηματοδότη, αν και σχετικά απλή, μπορεί να συνοδευτεί από επιμόλυνση και τοπική αιμορραγία.

Για αυτό τον λόγο γίνεται σταδιακά προσπάθεια ώστε η καρδιακή βηματοδότηση να γίνεται ασύρματα. Οι νέοι ασύρματοι βηματοδότες είναι μικροί και τοποθετούνται κατευθείαν στην καρδιά με την προώθηση με καθετήρα μέσω της μηριαίας φλέβας. Η απουσία καλωδίων και χειρουργικής τομής αποτελούν σαφή πλεονεκτήματα που επιτρέπουν πλήρη ελευθερία κινήσεων.

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην Αμερική η συλλογή και ανάλυση δεδομένων (μελέτη LEADLESS) από τους πρώτους ασθενείς στους οποίους τοποθετήθηκαν αυτοί οι βηματοδότες. Η μελέτη συμπεριέλαβε 33 ασθενείς μετά από παρακολούθηση 12 μηνών. Τα πρώτα στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς δεν προέκυψαν επιπλοκές ή δυσλειτουργίες.

Η παρακολούθηση των ασθενών και η συλλογή περισσότερων δεδομένων στο προσεχές μέλλον αναμένεται με ανυπομονησία αν θα επιβεβαιώσει την υπεροχή των νεώτερων βηματοδοτών, έτσι ώστε σταδιακά να αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους.

 

Σχετική βιβλιογραφία

Knops RE et al. Chronic Performance of a Leadless Cardiac Pacemaker: 1-Year Follow-Up of the LEADLESS Trial. J Am Coll Cardiol. 2015 Apr 21; 65(15):1497-504


Dr-Panayiotides-Yiannis-catheter-ablation-of-atrial-fibrillation.jpg

Η ηλεκτρική κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής είναι μια επεμβατική θεραπευτική παρέμβαση σε άτομα με κολπική μαρμαρυγή. Ξεκίνησε να διενεργείται στα τέλη της δεκαετίας του 80, αλλά σταδιακά έχει γίνει μια σχετικά συχνή επέμβαση σε αρκετά νοσοκομεία. Η κλινική εμπειρία μέχρι τώρα, αλλά και αρκετά δεδομένα που προκύπτουν από σειρά τυχαιοποιημένων μελετών, καταδεικνύουν ότι αυτή η μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική από την φαρμακευτική επιλογή για την μείωση των υποτροπών της κολπικής μαρμαρυγής. Έχει επίσης τεκμηριωθεί ότι η ηλεκτρική κατάλυση βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής συγκριτικά με την φαρμακευτική θεραπεία.

Η ηλεκτρική κατάλυση θεωρείται ιδιαίτερα ευεργετική για νεαρά κυρίως άτομα με την παροξυσμική μορφή της αρρυθμίας χωρίς άλλες σημαντικές νοσηρότητες. Στην κλινική πράξη χρησιμοποιείται όταν πρώτα γίνει δοκιμή σε αυτά τα άτομα με φαρμακευτική αγωγή (αντιαρρυθμικά κατηγορίας Ι ή ΙΙΙ) χωρίς ικανοποιητική ανταπόκριση.

Με βάση τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία μπορεί πλέον να διενεργηθεί και χωρίς δοκιμή φαρμακευτικής αγωγής, ιδιαίτερα σε εκείνες τις περιπτώσεις που ο ασθενής αρνείται να λαμβάνει φάρμακα. Τα τελευταία χρόνια η επιτυχία αυτής της μεθόδου έχει αυξηθεί σημαντικά, κυρίως λόγω της συσσωρευμένης κλινικής εμπειρίας, της κατάρτισης-εξειδίκευσης ειδικών καρδιολόγων-ηλεκτροφυσιολόγων, αλλά και της βελτίωσης της τεχνολογίας.

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι, όπως σε όλες τις επεμβάσεις, σπάνια μπορεί να προκύψουν σοβαρές επιπλοκές όπως εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακός επιπωματισμός.Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ


Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.