PLEASE WAIT, LOADING

your-nightly-sleep-habits-may-boost-your-risk-for-heart-disease.jpg

Σε μια πρόσφατη μελέτη αναζητήθηκε η επίδραση της στέρησης ύπνου σε νεαρά υγιή άτομα.

Συγκεκριμένα, και μετά από αυστηρό περιορισμό της διάρκειας του ύπνου στις 4 ώρες, διαπιστώθηκε αύξηση των επιπέδων νορεπινεφρίνης και αύξηση της μέσης τιμής αρτηριακής πίεσης. Το εύρημα αυτό ήταν ακόμα πιο εμφανές στις γυναίκες.

Όλες οι μορφές διαταραχής ύπνου, με κύριο εκπρόσωπο την υπνική άπνοια, σχετίζονται με καρδιαγγειακές παθήσεις. Ο καλός και ποιοτικός ύπνος θα πρέπει να αποτελεί πρώτιστο μέλημα μας για σκοπούς πρόληψης. Πολλές κακές συνήθειες που έχουμε υιοθετήσει στην σύγχρονη κοινωνία, όπως η έκθεση σε ηλεκτρονικές συσκευές, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φαγητού αργά το βράδυ αλλά και τα αυξημένα επίπεδα στρες επηρεάζουν αρνητικά τον ύπνο μας.

Μικρές διορθωτικές κινήσεις στην καθημερινότητας μας μπορεί να αποδειχτούν αρκετές στο να βελτιώσουν την ποιότητα και την διάρκεια του ύπνου μας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην καλύτερη προστασία της καρδιάς μας.

Σχετική αναφορά
Effects of Experimental Sleep Restriction on Ambulatory and Sleep Blood Pressure in Healthy Young
Adults: A Randomized Crossover Study
Hypertension 2021 Jul 12;[EPub Ahead of Print], N Covassin, J Bukartyk, P Singh, AD Calvin, EK St Louis,
VK Somers


-sos.jpg

Τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και της γαστρίτιδας είναι από τα πλέον συνταγογραφούμενα. Ορισμένα από αυτά, και ιδιαίτερα η κατηγορία των αναστολέων αντλίας πρωτονίων (PPI), φαίνεται ότι αυξάνουν την πιθανότητα αρρυθμιών.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση, αναφέρεται ότι η συστηματική χρήση αυτών των σκευασμάτων προκαλεί επιμήκυνση του διαστήματος QTc στο καρδιογράφημα. Αυτό ισοδυναμεί με παρατεταμένη επαναπόλωση των μυοκυττάρων και αυξημένο κίνδυνο αρρυθμιών.

Ο κίνδυνος αρρυθμίας γίνεται σαφώς μεγαλύτερος εάν ταυτόχρονα λαμβάνονται φάρμακα με παρόμοιες ιδιότητες επιμήκυνσης του διαστήματος QTc ή αν υπάρχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές (χαμηλά επίπεδα μαγνησίου και καλίου).

Είναι επομένως σημαντικό, εάν δεν είναι πραγματικά απαραίτητο, η παρατεταμένη και αλόγιστη χρήση τέτοιων φαρμάκων να αποφεύγεται. Εκεί που κρίνεται αναγκαίο, η διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος κατά διαστήματα είναι απαραίτητη.

Σχετική αναφορά
Proton Pump Inhibitors Directly Block hERG-Potassium Channel and Independently Increase the Risk of
QTc Prolongation in a Large Cohort of US Veterans
Circ Arrhythm Electrophysiol 2021 Jun 18;[EPub Ahead of Print], PE Lazzerini, A Cartocci, YS Qu, S
Saponara, S Furini, F Fusi, F Fabris, A Gamberucci, N El-Sherif, G Cevenini, F Pettini, F Laghi-Pasini, M
Acampa, I Bertolozzi, PL Capecchi, D Lazaro, M Boutjdir


Sports-and-diet.jpg

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση υπερτονίζεται για μια ακόμα φορά η τεράστια σημασία που έχει η άσκηση και η διατροφή στην προστασία της καρδιάς μας.

Ανάμεσα σε 92 άτομα που υποβλήθηκαν σε αξονική στεφανιογραφία επιβεβαιώθηκε μετά από διάστημα 67 εβδομάδων, και μετά από επαναληπτική εξέταση, ότι τόσο το συνολικό αθηρωματικό φορτίο όσο και η σύσταση των αθηρωματικών πλακών παρουσίασαν σημαντική βελτίωση μετά από εντατικοποιημένο πρόγραμμα σωστής διατροφής.

Η δυνατότητα υποστροφής και συρρίκνωσης της αθηρωματικής νόσου με απλές και μη επεμβατικές μεθόδους αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επιστημονική υπόσταση. Οι παρεμβάσεις πρέπει να περιορίζονται μόνο σε περιπτώσεις που πραγματικά επαπειλείται η καρδιά και επιβεβαιώνεται η ισχαιμία. Η τροποποίηση της καθημερινότητας μας, με την άσκηση και τον αυστηρό έλεγχο της διατροφής, αποτελεί το καλύτερο, το ασφαλέστερο και το αποτελεσματικότερο φάρμακο για την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου.

Σχετική αναφορά:
JACC: Cardiovascular Imaging
High-Risk Coronary Plaque Regression After Intensive Lifestyle Intervention in Nonbstructive Coronary
Disease: A Randomized Study
JACC Cardiovasc Imaging 2020 Dec 11;[EPub Ahead of Print], J Henzel, C Kępka, M Kruk, M Makarewicz-
Wujec, Ł Wardziak, P Trochimiuk, Z Dzielińska, M Demkow


orange-juice-vs-orange.jpg

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση, γίνεται αναφορά στην προστατευτική δράση που έχουν τα φρούτα στην ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη. Συγκεκριμένα τα άτομα που συνηθίζουν καθημερινά να τρώνε 2 ή περισσότερα φρούτα έχουν κατά 36% μικρότερη πιθανότητα να παρουσιάσουν διαβήτη μετά από διάστημα 5 χρόνων, συγκριτικά με αυτούς που καταναλώνουν μισό (ή λιγότερο) φρούτο.

Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο ότι οι χυμοί των φρούτων δεν είναι αντίστοιχα ευεργετικοί, καθώς η κατανάλωση τους δεν τεκμηριώνεται να έχει την ίδια προστατευτική δράση. Ο χυμός έχει υψηλότερο γλυκαιμικό φορτίο, πιθανόν εξαιτίας της απουσίας των ινών του φρούτου, με συνέπεια να προκαλεί μακρύτερης διάρκειας υπερινσουλιναιμία.

Γνωρίζοντας λοιπόν πόσο επιζήμια είναι η παρατεταμένα αυξημένη δράση της ινσουλίνης στην φλεγμονή των ιστών του σώματος, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η κατανάλωση ολόκληρων μερίδων φρούτου παρά οι χυμοί τους.

Σχετική αναφορά
Associations Between Fruit Intake and Risk of Diabetes in the AusDiab Cohort
J Clin Endocrinol Metab. Article. Published online June 2, 2021


-φαρμάκων-με-βάση-το-DNA.jpg

Η φαρμακολογία αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο που αναμένεται τα προσεχή χρόνια να εξελιχτεί σημαντικά. Σε μια εποχή, όπου τα οφέλη και οι τυχόν παρενέργειες από τις ιατροφαρμακευτικές παρεμβάσεις αποτελούν κυρίαρχο θέμα συζήτησης ανάμεσα σε σχετικούς και άσχετους, η συνεισφορά της γενετικής αναμένεται με ανυπομονησία.

Στην καρδιολογία, χρησιμοποιούμε πολλές κατηγορίες φαρμάκων. Οι γνώσεις για τις φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότητες κάθε σκευάσματος όμως, δεν επαρκούν για να προκαθορίσουν την απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τους. Μια σειρά από ενζυμικές και βιοχημικές διεργασίες επισυμβαίνουν στο σώμα μας με την χορήγηση ενός φαρμάκου, και οι πλείστες φαίνεται να καθοδηγούνται σημαντικά από το γενετικό μας υπόστρωμα (DNA).

Είναι πιθανό στο προσεχές μέλλον, η χορήγηση ενός αντιυπερτασικού ή αντιπηκτικού φαρμάκου να γίνεται στοχευμένα με βάση την γενετική ανάλυση του καθενός. Αυτό θα εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με τις λιγότερες πιθανές παρενέργειες. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να αποδεχτούμε γιατροί και ασθενείς, τις επιπτώσεις μιας στρατηγικής δοκιμής και σφάλματος (trial and error). Απαραίτητο συστατικό της μέγιστης αποτελεσματικότητας αυτής της προσέγγισης είναι η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, και κυριότερα η εμπιστοσύνη.

Σχετική αναφορά :
The role of pharmacogenomics in contemporary cardiovascular therapy: a position statement from the European Society of Cardiology Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy, European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacotherapy, 2021


-σε-ατμοσφαιρική-ρύπανση.jpg

Σε μια πρόσφατη έρευνα αμφισβητούνται τα οφέλη της άσκησης, όταν αυτή γίνεται σε περιβάλλον με υψηλά επίπεδα ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Συγκεκριμένα, στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν 1.5 εκατομμύριο νεαροί ενήλικες ηλικίας 20-39 ετών και διαπιστώθηκε ότι το καρδιαγγειακό όφελος που προκύπτει από την άσκηση εκμηδενίζεται όταν αυτή δεν συμβαίνει σε χώρο με καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα.

Για να επιτύχει λοιπόν κάποιος την μέγιστη προστασία και τα καρδιαγγειακά οφέλη που μπορεί να του παρέχει η άσκηση, θα πρέπει να επιλέξει προσεχτικά τον χώρο αλλά και τον χρόνο που θα αθληθεί.

Καλό θα είναι να αποφεύγονται οι ώρες κυκλοφοριακής αιχμής και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ιδανικά, κάποιος θα πρέπει να ασκείται τις πολύ πρωινές ώρες σε χώρους πρασίνου.

Σχετική αναφορά
European Heart Journal
Association of the Combined Effects of Air Pollution and Changes in Physical Activity With Cardiovascular
Disease in Young Adults
Eur Heart J 2021 Mar 29;[EPub Ahead of Print], SR Kim, S Choi, K Kim, J Chang, SM Kim, Y Cho, YH Oh, G Lee, JS Son, KH Kim, SM Park


giati_prepei_na_ayxisete_ti_fysiki_drastiriotita_sto_horo_ergasias_1.jpg

Αποτελεί πλέον δεδομένο ότι η άσκηση είναι εξαιρετικά ευεργετική στην υγεία μας. Παραδόξως όμως, η άσκηση κατά την εργασία όχι μόνο δεν είναι ευεργετική, αλλά συσχετίζεται και με αρνητικά καρδιακά συμβάματα.

Αυτό προκύπτει από μια μεγάλη μελέτη παρατήρησης με δείγμα άνω των 100 χιλιάδων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η άσκηση στον ελεύθερο χρόνο μειώνει σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αντίθετα, η αυξημένη φυσική δραστηριότητα κατά την ώρα εργασίας (occupational activity) σε διάστημα 10 χρόνων παρουσιάζεται να είναι επιζήμια.

Τα αποτελέσματα και η μεθοδολογία της έρευνας αμφισβητήθηκαν. Η συσχέτιση της χειρωνακτικής εργασίας με την κακή έκβαση της υγείας πιθανό να οφείλεται στο χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό προφίλ κάποιων επαγγελμάτων που για διάφορους λόγους μειώνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Ακόμα και αν η μεθοδολογία της έρευνας είναι εσφαλμένη, μας παρέχει κάποιες σημαντικές πληροφορίες. Η άσκηση εκτός των ωρών εργασίας είναι αυτή που πραγματικά ωφελεί την καρδιά μας.

Το όφελος που προκύπτει ενδεχομένως να αποδίδεται στην απουσία των στρεσογόνων ερεθισμάτων του εργασιακού περιβάλλοντος.

Για αυτό λοιπόν τον λόγο, ακόμα και αν ένα άτομο ασκεί ένα επάγγελμα με αυξημένο φορτίο σωματικής άσκησης (πχ. οικοδόμος), θα πρέπει να ενθαρρύνεται να ασκείται και εκτός του περιβάλλοντος εργασίας (leisure time physical activity).

Σχετική αναφορά:

European Heart Journal
The Physical Activity Paradox in Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality: The Contemporary
Copenhagen General Population Study With 104046 Adults
Eur Heart J 2021 Apr 08;[EPub Ahead of Print], A Holtermann, P Schnohr, BG Nordestgaard, JL Marott


back-to-work-after-heart-attack.jpg

Το εργασιακό στρες αποδεδειγμένα επιβαρύνει την καρδιά μας, αυξάνοντας την πιθανότητα για οξύ στεφανιαίο επεισόδιο. Παραμένει αμφίβολο το ωράριο που μπορεί με ασφάλεια να ακολουθήσει κάποιος στην εργασία του μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.

Δημοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα μια μελέτη που αφορά ακριβώς αυτό το ζήτημα. Συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν 967 άτομα ηλικίας 35-59 που υπέστησαν οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και ο μέσος χρόνος παρακολούθησης τους ήταν τα 6 χρόνια. Από την μελέτη ουσιαστικά διαπιστώθηκε το αναμενόμενο, η γραμμική συσχέτιση του εργασιακού φορτίου με τον κίνδυνο υποτροπιάζοντων επεισοδίων και επανεμφράγματος.

Ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος φαίνεται ότι υπάρχει σε αυτούς που εργάζονταν περισσότερο από 55 ώρες την εβδομάδα. Αντίθετα, η εργασία για 40 ή λιγότερες ώρες την εβδομάδα συσχετίστηκε με σαφώς μειωμένο ρίσκο καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Αντιλαμβάνομαι ότι το ζήτημα είναι περίπλοκο. Η δευτερογενής πρόληψη όμως στην στεφανιαία νόσο πρέπει να αποτελεί μείζον μέλημα όλων μας. Θα πρέπει να παρέχονται οι αναγκαίες διευκολύνσεις σε τέτοια άτομα, ώστε να διασφαλίζεται η καλή τους υγεία.

Σχετική αναφορά:
Long Working Hours and Risk of Recurrent Coronary Events
Xavier Trudel, Chantal Brisson, Denis Talbot, Mahée Gilbert-Ouimet, and Alain Milot
J Am Coll Cardiol. 2021 Apr, 77 (13) 1616–1625


diabetes-and-heart-disease.jpg

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προδιαθεσικούς παράγοντες για την πρόκληση καρδιαγγειακών παθήσεων. Η έγκαιρη και επιθετική αντιμετώπιση στα αρχικά στάδια συμβάλλει στην μείωση αυτού του κινδύνου.

Σε μια πρόσφατη μελέτη έγινε προσπάθεια ώστε να αναδειχθούν εκείνες οι παράμετροι σε ασθενείς με διαβήτη ή προδιαβήτη, που είναι δυνατόν να προβλέψουν την πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας. Προτείνεται λοιπόν η χρήση ενός σκορ που περιλαμβάνει τρεις συγκεκριμένους βιοδείκτες (high-sensitivity cardiac troponin T ≥6 ng/l, N-terminal pro-B-type natriuretic peptide ≥125 pg/ml, high-sensitivity C-reactive protein ≥3 mg/l). Σε αυτούς προστίθεται και ένας επιπλέον δείκτης, η παρουσία υπερτροφίας μυοκαρδίου στο ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Από τους ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν θετικούς τρεις ή περισσότερους από τους πιο πάνω δείκτες παρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας σε διάστημα 5 ετών (12%). Αντίθετα, στα άτομα με ένα ή κανένα θετικό δείκτη η πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας στο ίδιο διάστημα ήταν αρκετά χαμηλή (0.78%).

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη δημοσίευση, αυτού του τύπου η κλινική αξιολόγηση είναι χρήσιμο να γίνεται σε όλους τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Καταλήγει επίσης ότι σε διαβητικούς με 3 ή περισσότερους από τους πιο πάνω βιοδείκτες, φαίνεται να έχει θέση η έναρξη χορήγησης των αντιδιαβητικών φαρμάκων SGLT-2.

Σχετική αναφορά:
Pandey A et al. Biomarker-Based Risk Prediction of Incident Heart Failure in Pre-Diabetes and Diabetes. J
Am Coll Cardiol Heart Fail. 2021 Mar, 9 (3) 215–223


basketball-hands-with-gloves.jpg

Καθώς τα δεδομένα που συσσωρεύονται από την πανδημία αυξάνονται, προκύπτουν αρκετά δεδομένα πλέον που μπορούν να καθοδηγήσουν την ασφαλή επάνοδο στην αθλητική δράση.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό παρουσιάστηκαν τα ευρήματα από ποδοσφαιριστές επαγγελματικού επιπέδου που επέστρεψαν σε αγωνιστική δραστηριότητα.

Στην μελέτη συμμετείχαν 1337 άτομα, που ήταν αθλητές, προπονητικό προσωπικό και διαιτητές. Όλοι αυτοί υποβάλλονταν σε συχνό εργαστηριακό έλεγχο και χρησιμοποιούσαν τον προβλεπόμενο προστατευτικό εξοπλισμό. Από αυτούς και σε διάστημα 9 εβδομάδων, εντοπίστηκαν 85 περιστατικά θετικά στον κορωνοϊό. Οι πλείστοι ήταν ασυμπτωματικοί, και μόνο ορισμένοι εμφάνισαν ήπια συμπτώματα χωρίς να χρειαστεί κάποιος νοσηλεία.

Από την έρευνα προκύπτει ότι η επάνοδος σε αθλητική δράση σε εξωτερικούς χώρους φαίνεται να είναι ασφαλής, χωρίς να αμφισβητείται το όφελος από τους τακτικούς ελέγχους και την χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τις εξωαγωνιστικές δραστηριότητες.

Σχετική αναφορά

Schumacher YO, Tabben M, Hassoun K, et alResuming professional football (soccer) during the COVID-19
pandemic in a country with high infection rates: a prospective cohort studyBritish Journal of Sports
Medicine Published Online First: 15 February 2021. doi: 10.1136/bjsports-2020-103724Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ


Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.