PLEASE WAIT, LOADING

gastroesophageal-reflux.webp

Πως συσχετίζεται η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με την κολπική μαρμαρυγή

Η παλινδρόμηση είναι μια πάθηση που αποδίδεται σε ανεπαρκή σύγκλειση του γαστροοισοφαγικού δακτυλίου. Μπορεί να οφείλεται σε γενετική προδιάθεση ή και σε κακές διατροφικές συνήθειες (όπως τα μεγάλα νυχτερινά γεύματα).

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση αναφέρεται ότι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση πιθανό να αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής.

Η συσχέτιση αυτή υποδηλώνει ότι η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της παλινδρόμησης (είτε με φάρμακα είτε με διαιτητικές ρυθμίσεις) είναι αναγκαία, όχι μόνο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων που προκαλεί, αλλά και για την μείωση της πιθανότητας εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής.

Σχετική αναφορά:
Gastroesophageal reflux disease may causally associate with the increased atrial fibrillation risk:
evidence from two-sample Mendelian randomization analyses
Front. Cardiovasc. Med., 03 June 2024
Sec. Cardiac Rhythmology


semaglutide-heart-attack-risk.jpg

Η χρήση semaglutide (ozempic) σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια

Η χρήση υποδόριων ενέσεων semaglutide (ozempic) έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, καθώς συμβάλλει στην απώλεια σωματικού βάρους.

Σε μια πρόσφατη έρευνα (ESC HFA congress, Lisbon 2024) διαπιστώθηκε ότι η χρήση αυτού του σκευάσματος σε ασθενείς με παχυσαρκία, καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF) συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην απώλεια σωματικού βάρους, στην ελάττωση της ανάγκης για διουρητικά καθώς και στην αυξημένη λειτουργική ικανότητα άσκησης (6- minute walk test).

Προκύπτει λοιπόν ότι το συγκεκριμένο φάρμακο παρουσιάζει ένα αρκετά μεγάλο εύρος θεραπευτικών ενδείξεων. Θα πρέπει ωστόσο να δίδεται στοχευμένα, και με την καθοδήγηση πάντα από τα θεράποντες ιατρούς.

Σχετική αναφορά:
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Weight-loss-drug-linked-with-reduced-need-for-diuretics-in-heart-failure-patients


hear-blood-pressure.jpg

22 Μαΐου, 2024 Dr Yiannis PanayiotidesΝέα

Η σημασία του ελέγχου της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι

Η υψηλή αρτηριακή πίεση αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο εχθρό της καρδιάς μας.

Με την χρήση αυτόματων συσκευών υπάρχει πλέον η ευχέρεια και η δυνατότητα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι.

Σε μια πρόσφατη έρευνα επιβεβαιώνεται ότι τα άτομα που παρακολουθούσαν τακτικά την πίεση τους με κατοίκον μετρήσεις, παρουσίασαν σημαντικά βελτιωμένες τιμές αρτηριακής πίεσης.

Χρειάζεται ωστόσο προσοχή, ώστε οι μετρήσεις να γίνονται σε συνθήκες ηρεμίας. Δεν πρέπει ποτέ να προκαλούν πανικό και αναστάτωση, οι τυχόν μεμονωμένες υψηλές τιμές αρτηριακής πίεσης.

Η καταγραφή της αρτηριακής πίεσης σε συνεχόμενες μέρες, κατά προτίμηση τις πρωινές ώρες, θα επιτρέψει στον προσωπικό ιατρό να διαμορφώσει καλύτερη εικόνα, ώστε να επιλέξει την πιο κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Σχετική αναφορά:
Long-Term Effect of Home Blood Pressure Self-Monitoring Plus Medication Self-Titration for Patients
With Hypertension
A Secondary Analysis of the ADAMPA Randomized Clinical Trial
JAMA Netw Open. 2024;7(5):e2410063. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.10063


anger-hostility-and-heart-disease.jpg

Πώς οι εκρήξεις θυμού επηρεάζουν την καρδιά μας

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που συσχετίζουν τα αρνητικά συναισθήματα, όπως το άγχος, η κατάθλιψη και ο θυμός, με καρδιακά προβήματα.

Σε μια πρόσφατη πειραματική έρευνα, όπου συμμετείχαν 280 υγιείς ενήλικες, αποδεικνύεται ότι 30 περίπου λεπτά μετά από την πρόκληση θυμού παρουσιάζεται βλάβη στο ενδοθήλιο των αγγείων.

Δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες, πιθανότατα μέσω ορμονικών εκκρίσεων, που τραυματίζουν τα ενδοθηλιακά κύτταρα και δημιουργούν συνθήκες σθηρογόνου φλεγμονής.

Ένα άτομο λοιπόν που θυμώνει συχνά, πρέπει να γνωρίζει ότι τα αγγεία του παρουσιάζουν πιθανότατα χρόνιες φλεγμονώδεις αλλοιώσεις που τον καθιστούν ευάλωτο σε καρδιαγγειακά επεισόδια.

Σχετική αναφορά:
Translational Research of the Acute Effects of Negative Emotions on Vascular Endothelial Health:
Findings From a Randomized Controlled Study
Published May 1, 2024. doi: 10.1161/JAHA.123.032698.


heart-and-bed.webp

Ποια η σχέση της ποιότητας του ύπνου με την κολπική μαρμαρυγή

Η εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού ύπνου ελαττώνει τον κίνδυνο αρρυθμιών.

Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί ένα είδος αρρυθμίας, αρκετά συχνό σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που αν μείνει αδιάγνωστη μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο. Πολλοί παράγοντες όπως η καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, η σωστή διατροφή και η αποχή από το αλκοόλ φαίνεται ότι επιδρούν αθροιστικά στην πάροδο του χρόνου στον κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής.

Σε μια πρόσφατη έρευνα φαίνεται ότι μια νύχτα με ποιοτικά κακό ύπνο προκαλεί μεγαλύτερης διάρκειας επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής την επόμενη ημέρα.

Θα πρέπει επομένως να δίδεται έμφαση, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχόμενος και καλής ποιότητας νυχτερινός ύπνος, ώστε η πιθανότητα αρρυθμίας την επόμενη μέρα να είναι χαμηλότερη.

Σχετική αναφορά :
JACC: Clinical Electrophysiology
Preceding Night Sleep Quality and Atrial Fibrillation Episodes in the I-STOP-AFIB Randomized Trial
JACC Clin Electrophysiol 2024 Jan 01;10(1)56-64, CX Wong, MF Modrow, K Sigona, JJ Tang, E
Vittinghoff, MT Hills, D McCall, K Sciarappa, MJ Pletcher, JE Olgin, GM Marcus


iron-supplements_fe.webp

Θεραπεία υποκατάστασης σιδήρου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, παρουσιάζουν συχνά σιδηροπενία που μπορεί να συνοδεύεται και από αναιμία.

Σύμφωνα με την μελέτη IRONMAN ασθενείς με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (<45%) και επίπεδα φερριτίνης <100mg/dl ή επίπεδα κορεσμού τρανσφερίνης (TSAT) <20%, επωφελούνται σημαντικά με την χορήγηση ενδοφλέβιου σιδήρου.

Οι παράμετροι που αποδεικνύεται ότι βελτιώνονται είναι οι δείκτες ποιότητας ζωής και η συχνότητα νοσηλειών. Σημειώνεται ότι αυτό το όφελος δεν επιτεύχθηκε με την υποκατάσταση σιδήρου από το στόμα, αλλά μόνο μέσω της ενδοφλέβιας χορήγησης.

Σύμφωνα με πολύ πρόσφατη δημοσίευση, διαπιστώνεται ότι η κλινική βελτίωση είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν συνυπάρχουν ταυτόχρονα αναιμία με επίπεδα κορεσμού τρανσφερίνης (TSAT) <20% και επίπεδα φερριτίνης >100mg/dl. Αυτό πιθανό να υποδεικνύει ότι οι ασθενείς με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επωφελούνται περισσότερο από την υποκατάσταση σιδήρου.

Είναι αναγκαίο λοιπόν και απαραίτητο, τα επίπεδα των πιο πάνω βιοχημικών δεικτών να αξιολογούνται τακτικά σε αυτούς τους ασθενείς.

Σχετική αναφορά :
European Heart Journal
Intravenous iron for heart failure, iron deficiency definitions, and clinical response: the IRONMAN trial
Eur Heart J 2024 Mar 06


swollen-feet_feet-up-on-coffee-table-1200x847.jpg

Υπολειπόμενη συμφόρηση υγρών σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Ένας από τους συχνούς λόγους νοσηλείας των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια είναι η κατακράτηση υγρών. Αυτό εκδηλώνεται κλινικά με κατακράτηση υγρών στα κάτω άκρα (περιφερικά οιδήματα) και δύσπνοια (πνευμονική συμφόρηση).

Αναγκαία κατά την νοσηλεία αυτών των ασθενών είναι η πλήρης αποσυμφόρηση με την χορήγηση διουρητικής φαρμακευτικής αγωγής. Απαραίτητο είναι κατά την έξοδο των ασθενών να μην υπάρχει υπολειπόμενη συμφόρηση, καθώς αυτό αυξάνει την πιθανότητα ανάγκης επανεισαγωγής σε διάστημα μικρότερο των 60 ημερών.

Η υπολειπόμενη συμφόρηση σε αυτά τα άτομα μπορεί σχετικά εύκολα να διαπιστωθεί με την κλινική εξέταση, την χρήση υπερήχου καρδιάς/πνευμόνων, καθώς και την χρήση βιοδεικτών (NTproBNP). Η εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων ελέγχου κατά την έξοδο ασθενών καρδιακής ανεπάρκειας από το νοσοκομείο και η μεθοδική παρακολούθηση τους σε εξωτερική βάση, μπορεί να ελαττώσει την συχνότητα επανεισαγωγής τους στο νοσοκομείο.

Σχετική αναφορά :
Prevalence, predictors and clinical outcome of residual congestion in acute decompensated heart
failure.
Int J Cardiol. 2018 May 1;258:185-191.


heart-disease-in-men-and-women.jpg

Προδιαθεσικοί παράγοντες καρδιακών παθήσεων σε άνδρες και γυναίκες: ποιες οι διαφορές

Η εξάσκηση της ιατρικής στην σύγχρονη εποχή απαιτεί εξατομίκευση. Αυτό αναμένεται να το βιώσουμε έντονα στα προσεχή χρόνια, καθώς η κάθε πάθηση (αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, σακχαρώδης διαβήτης κλπ) θα θεραπεύται στοχευμένα βασιζόμενη στο DNA του καθενός.

Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, στηριζόμαστε κυρίως σε δεδομένα που προκύπτουν από μελέτες και έρευνες που ανακοινώνονται. Σε μια πρόσφατη δημοσίευση γίνεται λόγος για τους παρδαδοσιακούς παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, και πώς αυτοί επιδρούν διαφορετικά σε άνδρες και γυναίκες.

Από την μελέτη προκύπτει ότι η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισμα αποτελούν ισχυρότερους προδιαθεσικούς παράγοντες στις γυναίκες. Αντίθετα η δυσλιπιδαιμία, συγκριτικά με τους άνδρες, αποτελεί λιγότερο επιδραστικό παράγοντα.

Από αυτό προκύπτει η ανάγκη για επιθετική θεραπευτική προληπτική προσέγγιση της αρτηριακής υπέρτασης στις γυναίκες και της δυσλιπιδαιμίας στους άνδρες.

Σχετική αναφορά:
Sex-based differences in risk factors for incident myocardial infarction and stroke in the UK Biobank.
European Heart Journal.
Published: 22 May 2023.


Benefits_exercise.jpg

Η αξία της μυικής ενδυνάμωσης μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου

Το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου αποτελεί την συχνότερη αιτία πρόκλησης καρδιακής ανεπάρκειας.

Σε μια πρόσφατη ανακοίνωση (ESC Heart Failure congress, Prague 2023) έγινε αναφορά στην σημασία της μυικής ενδυνάμωσης σε ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου. Συγκεριμένα οι ασκήσεις ενδυνάμωσης των τετρακεφάλων μυών στα κάτω άκρα αυτών των ασθενών, μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας (μέση διάρκεια παρακολούθησης 4.5 έτη).

Πέραν αυτού αποδεικνύεται ότι με την μυική ενδυνάμωση επιτυγχάνονται καλύτεροι δείκτες ποιότητας ζωής, καθώς οι καθημερινές δραστηριότητες των ασθενών διεκπεραιώνονται με μεγαλύτερη ευκολία.

Τέτοιου είδους ασκήσεις συνήθως διδάσκονται σε κέντρα καρδιακής αποκατάστασης, όπου γίνεται εκμάθηση του σωστού τρόπου εκγύμνασης υπό ιατρική και νοσηλευτική επίβλεψη. Εναλλακτικά, θα πρέπει να γίνεται η καθοδήγηση από τους καρδιολόγους και τους προσωπικούς ιατρούς. Απλές καθημερινές επαναληπτικές ασκήσεις, όπως το σήκωμα και κάθισμα σε καρέκλα χωρίς υποβοήθηση από τα χέρια, αρκούν για ενδυνάμωση των τετρακεφάλων μυών. Αν αυτό μάλιστα συνδυάζεται και με αερόβια άσκηση (30-45 λεπτά μέσης έντασης περπάτημα), τα οφέλη της άσκησης πολλαπλασιάζονται.

Σχετική αναφορά:
«Leg strength and incidence of heart failure in patients with acute myocardial infarction» Abstract session ‘Rehabilitation and Sports Cardiology – Cardiovascular Rehabilitation’-ESC Heart Failure, Prague 2023
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Heart-attack-patients-with-strong-legs-have-better-prognosis


mobile-phone.jpg

Αρτηριακή υπέρταση: πώς επηρεάζει η χρήση του κινητού τηλεφώνου

Μια πρόσφατη δημοσίευση κάνει αναφορά για την χρήση του κινητού τηλεφώνου και την συσχέτιση με αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης αρτηριακής υπέρτασης.

Συγκεκριμένα, η χρήση κινητού τηλεφώνου για διάστημα 4-6 ώρες ημερησίως, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης κατά 16%, ενώ αν η χρήση υπερβαίνει τις 6 ώρες ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 25%.

Καλό είναι, όσο είναι δυνατόν να περιοριστεί η χρήση του κινητού τηλεφώνου. Αν μάλιστα κάποιος λάβει υπόψη ότι οι νεότερες γενιές είναι εκτεθιμένες σε σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο μπροστά στην οθόνη του κινητού, αυτό τους καθιστά πιο επιρρεπείς σε αρτηριακή υπέρταση και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις.

Σχετική αναφορά
Mobile phone calls, genetic susceptibility, and new-onset hypertension: results from 212 046 UK
Biobank participants.
European Heart Journal – Digital Health, 2023.Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ


Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.