PLEASE WAIT, LOADING

bmi-main.jpg

Αυξομειώσεις του σωματικού βάρους: ένα φαινόμενο που επιβαρύνει σημαντικά την καρδιά μας

Σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσίευση, η μεταβλητότητα του δείκτη μάζας σώματος (BMI) αποτελεί ένα σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα για την υγεία μας.

Σε αυτή την μελέτη, και σε δείγμα πέραν των 90000 ατόμων και μετά από μέση παρακολούθηση 4 χρόνων, διαπιστώθηκε ότι όσο μεγαλύτερες αυξομειώσεις παρουσίασε το BMI τόσο υψηλότερος ήταν και ο κίνδυνος καρδιαγγειακών επεισοδίων (έμφραγμα μυοκαρδίου, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιαγγειακός θάνατος).

Είναι σημαντικό να ακολουθούμε μια σταθερά καλή και ισορροπημένη διατροφή, η οποία να μας διατηρεί όσο είναι δυνατόν στο ιδανικά επίπεδα σωματικού βάρους, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και το ύψος μας. Είναι επίσης σημαντικό, ειδικά τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι, να αποφεύγονται ορισμένες μορφές εξαντλητικής δίαιτας που επιτυγχάνουν μόνο πρόσκαιρη απώλεια βάρους και οδηγούν σε άσκοπη και επικίνδυνη αυξομείωση του BMI.

Σχετική αναφορά:
JAMA Network Open
Long-Term Body Mass Index Variability and Adverse Cardiovascular Outcomes
JAMA Netw Open 2024 Mar 04;7(3)e243062


heart-and-bed.webp

Ποια η σχέση της ποιότητας του ύπνου με την κολπική μαρμαρυγή

Η εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού ύπνου ελαττώνει τον κίνδυνο αρρυθμιών.

Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί ένα είδος αρρυθμίας, αρκετά συχνό σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που αν μείνει αδιάγνωστη μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο. Πολλοί παράγοντες όπως η καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, η σωστή διατροφή και η αποχή από το αλκοόλ φαίνεται ότι επιδρούν αθροιστικά στην πάροδο του χρόνου στον κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής.

Σε μια πρόσφατη έρευνα φαίνεται ότι μια νύχτα με ποιοτικά κακό ύπνο προκαλεί μεγαλύτερης διάρκειας επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής την επόμενη ημέρα.

Θα πρέπει επομένως να δίδεται έμφαση, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχόμενος και καλής ποιότητας νυχτερινός ύπνος, ώστε η πιθανότητα αρρυθμίας την επόμενη μέρα να είναι χαμηλότερη.

Σχετική αναφορά :
JACC: Clinical Electrophysiology
Preceding Night Sleep Quality and Atrial Fibrillation Episodes in the I-STOP-AFIB Randomized Trial
JACC Clin Electrophysiol 2024 Jan 01;10(1)56-64, CX Wong, MF Modrow, K Sigona, JJ Tang, E
Vittinghoff, MT Hills, D McCall, K Sciarappa, MJ Pletcher, JE Olgin, GM Marcus


aspirin-1200x500.jpg

Προληπτική λήψη ασπιρίνης σε άτομα με υψηλά επίπεδα λιποπρωτείνης (α)

Τα υψηλά επίπεδα λιποπρωτείνης α στο αίμα μας, υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, καθώς συμβάλλει στην δημιουργία αθηρωμάτωσης στα αγγεία. Πέραν αυτού έχει διαπιστωθεί ότι προσκολλάται στα ενθοθηλιακά κύτταρα της αορτικής βαλβίδας, επιταχύνοντας με αυτό τον τρόπο την εκφύλιση και επασβέστωση της.

Όταν λοιπόν τα επίπεδα λιποπρωτείνης α είναι πάνω από 50mg/dl, θα πρέπει να γίνεται αυστηρός έλεγχος των επιπέδων της LDL χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί το καρδιαγγειακό ρίσκο.

Επιπρόσθετα, και όπως διαφαίνεται από μια πρόσφατη δημοσίευση, τα άτομα με επίπεδα λιποπρωτείνης α πάνω από 50mg/dl αποκομίζουν περαιτέρω προστασία με την καθημερινή λήψη ασπιρίνης.

Γίνονται προσπάθειες, και αναμένεται τα προσεχή χρόνια, να εισαχθούν καινοτόμες θεραπείες για την ελάττωση παραγωγής της λιποπορωτείνης α. Μέχρι τότε, και σε προσεχτικά επιλεγμένα περιστατικά, η προληπτική λήψη ασπιρίνης φαίνεται να αποτελεί μια καλή επιλογή.

Σχετική αναφορά:

Journal of the American Heart Association
Aspirin and Cardiovascular Risk in Individuals With Elevated Lipoprotein(a): The Multi-Ethnic Study of
Atherosclerosis
J Am Heart Assoc 2024 Jan 31;[EPub Ahead of Print], HS Bhatia, P Trainor, S Carlisle, MY Tsai, MH
Criqui, A DeFilippis, S Tsimikas


heart-on-a-pile-of-pills.jpg

Η επίδραση του φαρμάκου Dapagliflozin στην φυσική κατάσταση ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια (HFpEF)

Τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF) παρουσιάζουν σημαντικά μειωμένη ικανότητα για άσκηση.

Η επιθυμία τους για άσκηση είναι μηδαμινή λόγω των πολλών νοσηρών παθήσεων, αλλά και της κατάθλιψης, που συχνά παρουσιάζουν. Ελάχιστες είναι οι επιλογές σε φάρμακα που να μπορούν να μεταβάλουν αυτή την κατάσταση και να βελτιώσουν την αντοχή τους.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση φαίνεται ότι το φάρμακο Dapagliflozin, μετά από χορήγηση 12 εβδομάδων, έχει την δυνατότητα να αυξήσει την απόσταση βάδισης σε 6 λεπτά (6-minute walk test) κατά 15 μέτρα ή περισσότερο. Η σύγκριση έγινε με εικονικό φάρμακο, και αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική.

Το dapagliflozin, όπως πιθανόν να αποδειχτεί και με άλλα φάρμακα της κατηγορίας SGLT-2, έχει την δυνατότητα να βελτιώσει την φυσική κατάσταση των ασθενών με HFpEF και να συμβάλει με αυτό τον τρόπο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σχετική αναφορά:
Circulation: Heart Failure
Effect of Dapagliflozin on 6-Minute Walk Distance in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction:
PRESERVED-HF
Circ Heart Fail 2023 Oct 23;[EPub Ahead of Print], GD Lewis, K Gosch, LP Cohen, ME Nassif, SL Windsor,
BA Borlaug, DW Kitzman, SJ Shah, T Khumri, G Umpierrez, S Lamba, K Sharma, SS Khan, MN Kosiborod,
AJ Sauer


smoking-and-heart.jpg

Το κάπνισμα μετά από αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων

Αποδεδειγμένα το κάπνισμα αποτελεί ένα από τους πιο βλαπτικούς παράγοντες για την υγεία μας. Ιδιαίτερα βλαπτική παρουσιάζεται η χρήση του μετά από αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 74000 ασθενών που υποβλήθηκαν σε τέτοιου είδους επέμβαση, και σε διάστημα παρακολούθησης 4 χρόνων, οι ενεργοί καπνιστές παρουσίασαν 20% αύξηση καρδιακών συμβαμάτων συγκριτικά με τους μη καπνιστές.

Το αισιόδοξο μήνυμα ωστόσο που προκύπτει από την έρευνα για τους καπνιστές είναι ότι η διακοπή του καπνίσματος αμέσως μετά την αγγειοπλαστική ελαττώνει σημαντικά τον κίνδυνο σε σημείο που να πλησιάζει τον αντίστοιχο κίνδυνο των μη καπνιστών.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην διακοπή του καπνίσματος, ώστε να διασφαλίζεται το καλό αποτέλεσμα της αγγειοπλαστικής των στεφανιαίων αρτηριών.

Σχετική αναφορά:
European Heart Journal
Smoking and cardiovascular outcomes after percutaneous coronary intervention: a Korean study
Eur Heart J 2023 Sep 26; YJ Ki, K Han, HS Kim, JK Han


daily_step_counter.jpeg

Πόσα βήματα πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα;

Η κίνηση και η φυσική δραστηριότητα αποτελούν απλούς τρόπους διαφύλαξης της καλής υγείας. Με την χρήση των κινητών τηλεφώνων και έξυπνων ρολογιών καταγράφεται πλέον εύκολα ο ημερήσιος αριθμός βημάτων.

Το όριο πέραν από το οποίο φαίνεται να ξεκινούμε να αποκομίζουμε όφελος υγείας είναι τα 2517 βήματα την ημέρα, καθώς επιτυγχάνεται ελάττωση της θνητότητας κατά 8%.

Όσο περισσότερο περπατούμε όμως, τόσο μεγαλύτερο είναι και το όφελος. Χαρακτηριστικά αν υπερβαίνουμε τα 8763 βήματα/ημέρα ο κίνδυνος συνολικής θνητότητας ελαττώνεται κατά 60% ενώ με 7126 βήματα/ημέρα ο κίνδυνος καρδιαγγειακού επεισοδίου ελαττώνεται κατά 51%. Περαιτέρω ελάττωση μάλιστα παρατηρείται σε όσους έχουν ταχύτερο ρυθμό βαδίσματος.

Κανένα φάρμακο δεν μπορεί να επιτύχει τόσο μεγάλη ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Θα πρέπει επομένως να παρακολουθούμε τον ημερήσιο αριθμό βημάτων, ώστε απλά, εύκολα και ανέξοδα να προστατεύσουμε την υγεία μας.

Σχετική αναφορά:
Relationship of Daily Step Counts to All-Cause Mortality and Cardiovascular Events
Niels A. Stens, Esmée A. Bakker, Asier Mañas, Laurien M. Buffart, Francisco B. Ortega, Duck-chul Lee,
Paul D. Thompson, Dick H.J. Thijssen, and Thijs M.H. Eijsvogels
J Am Coll Cardiol. 2023 Oct, 82 (15) 1483–1494

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2023.07.029


heart.jpg

Οι συνήθειες στις ηλικίες 20, 30 και 40 καθορίζουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας στα 50, 60 και 70

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την συχνότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η καλύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των παθήσεων της καρδιάς είναι η πρόληψη τους.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση ο Eugene Braunwald τονίζει την ανάγκη να συστρατευτεί η κοινωνία, οι γονείς, οι παιδίατροι, οι γενετιστές και οι καρδιολόγοι ώστε οι προδιαθεσικοί παράγοντες καρδιακών παθήσεων να αντιμετωπιστούν από πολύ μικρή ηλικία.

Η καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης θα πρέπει να επιτυγχάνεται από πολύ νωρίς, καθώς έχει αποδειχτεί ότι η διαδικασία της αθηρωμάτωσης ξεκινά από την παιδική ηλικία. Η εκμάθηση της σωστής διατροφής, η καθημερινή άσκηση, η αποχή από το κάπνισμα και άλλες επιβλαβείς ουσίες θα πρέπει να αποτελέσουν πρώτιστο μέλημα στα σχολεία.

Σχετικό άρθρο:
Will primordial prevention change cardiology?
Eugene Braunwald
European Heart Journal. Published: 11 August 2023


swollen-feet_feet-up-on-coffee-table-1200x847.jpg

Υπολειπόμενη συμφόρηση υγρών σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Ένας από τους συχνούς λόγους νοσηλείας των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια είναι η κατακράτηση υγρών. Αυτό εκδηλώνεται κλινικά με κατακράτηση υγρών στα κάτω άκρα (περιφερικά οιδήματα) και δύσπνοια (πνευμονική συμφόρηση).

Αναγκαία κατά την νοσηλεία αυτών των ασθενών είναι η πλήρης αποσυμφόρηση με την χορήγηση διουρητικής φαρμακευτικής αγωγής. Απαραίτητο είναι κατά την έξοδο των ασθενών να μην υπάρχει υπολειπόμενη συμφόρηση, καθώς αυτό αυξάνει την πιθανότητα ανάγκης επανεισαγωγής σε διάστημα μικρότερο των 60 ημερών.

Η υπολειπόμενη συμφόρηση σε αυτά τα άτομα μπορεί σχετικά εύκολα να διαπιστωθεί με την κλινική εξέταση, την χρήση υπερήχου καρδιάς/πνευμόνων, καθώς και την χρήση βιοδεικτών (NTproBNP). Η εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων ελέγχου κατά την έξοδο ασθενών καρδιακής ανεπάρκειας από το νοσοκομείο και η μεθοδική παρακολούθηση τους σε εξωτερική βάση, μπορεί να ελαττώσει την συχνότητα επανεισαγωγής τους στο νοσοκομείο.

Σχετική αναφορά :
Prevalence, predictors and clinical outcome of residual congestion in acute decompensated heart
failure.
Int J Cardiol. 2018 May 1;258:185-191.


heart-disease-in-men-and-women.jpg

Προδιαθεσικοί παράγοντες καρδιακών παθήσεων σε άνδρες και γυναίκες: ποιες οι διαφορές

Η εξάσκηση της ιατρικής στην σύγχρονη εποχή απαιτεί εξατομίκευση. Αυτό αναμένεται να το βιώσουμε έντονα στα προσεχή χρόνια, καθώς η κάθε πάθηση (αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, σακχαρώδης διαβήτης κλπ) θα θεραπεύται στοχευμένα βασιζόμενη στο DNA του καθενός.

Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, στηριζόμαστε κυρίως σε δεδομένα που προκύπτουν από μελέτες και έρευνες που ανακοινώνονται. Σε μια πρόσφατη δημοσίευση γίνεται λόγος για τους παρδαδοσιακούς παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, και πώς αυτοί επιδρούν διαφορετικά σε άνδρες και γυναίκες.

Από την μελέτη προκύπτει ότι η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισμα αποτελούν ισχυρότερους προδιαθεσικούς παράγοντες στις γυναίκες. Αντίθετα η δυσλιπιδαιμία, συγκριτικά με τους άνδρες, αποτελεί λιγότερο επιδραστικό παράγοντα.

Από αυτό προκύπτει η ανάγκη για επιθετική θεραπευτική προληπτική προσέγγιση της αρτηριακής υπέρτασης στις γυναίκες και της δυσλιπιδαιμίας στους άνδρες.

Σχετική αναφορά:
Sex-based differences in risk factors for incident myocardial infarction and stroke in the UK Biobank.
European Heart Journal.
Published: 22 May 2023.


Benefits_exercise.jpg

Η αξία της μυικής ενδυνάμωσης μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου

Το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου αποτελεί την συχνότερη αιτία πρόκλησης καρδιακής ανεπάρκειας.

Σε μια πρόσφατη ανακοίνωση (ESC Heart Failure congress, Prague 2023) έγινε αναφορά στην σημασία της μυικής ενδυνάμωσης σε ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου. Συγκεριμένα οι ασκήσεις ενδυνάμωσης των τετρακεφάλων μυών στα κάτω άκρα αυτών των ασθενών, μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας (μέση διάρκεια παρακολούθησης 4.5 έτη).

Πέραν αυτού αποδεικνύεται ότι με την μυική ενδυνάμωση επιτυγχάνονται καλύτεροι δείκτες ποιότητας ζωής, καθώς οι καθημερινές δραστηριότητες των ασθενών διεκπεραιώνονται με μεγαλύτερη ευκολία.

Τέτοιου είδους ασκήσεις συνήθως διδάσκονται σε κέντρα καρδιακής αποκατάστασης, όπου γίνεται εκμάθηση του σωστού τρόπου εκγύμνασης υπό ιατρική και νοσηλευτική επίβλεψη. Εναλλακτικά, θα πρέπει να γίνεται η καθοδήγηση από τους καρδιολόγους και τους προσωπικούς ιατρούς. Απλές καθημερινές επαναληπτικές ασκήσεις, όπως το σήκωμα και κάθισμα σε καρέκλα χωρίς υποβοήθηση από τα χέρια, αρκούν για ενδυνάμωση των τετρακεφάλων μυών. Αν αυτό μάλιστα συνδυάζεται και με αερόβια άσκηση (30-45 λεπτά μέσης έντασης περπάτημα), τα οφέλη της άσκησης πολλαπλασιάζονται.

Σχετική αναφορά:
«Leg strength and incidence of heart failure in patients with acute myocardial infarction» Abstract session ‘Rehabilitation and Sports Cardiology – Cardiovascular Rehabilitation’-ESC Heart Failure, Prague 2023
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Heart-attack-patients-with-strong-legs-have-better-prognosisDr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ


Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.