PLEASE WAIT, LOADING

Heart-failure-in-pregnancy-and-kids.jpg

Η συμπληρωματική λήψη βιταμινών και διατροφικών συμπληρωμάτων αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα.

Οι διατροφικές συνήθειες μια εγκύου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην φυσιολογική ανάπτυξη και ωρίμανση του εμβρύου. Αντίθετα, το κάπνισμα και το αλκοόλ είναι πολύ πιθανό να έχουν βλαπτική επίδραση.

Σε μια πρόσφατη έρευνα, και σε σύνολο 64000 γεννήσεων, σε διάστημα 5 ετών, διαπιστώθηκε ότι η συστηματική λήψη φολικού οξέως είναι προστατευτική στον κίνδυνο εμφάνισης συγγενούς καρδιακής βλάβης. Μάλιστα, το φολικό οξύ αποδείχτηκε να είναι ακόμα πιο ευεργετικό όταν λαμβάνεται από τις γυναίκες πριν την σύλληψη.

Σχετική αναφορά :
The Journal of Pediatrics
Maternal Periconceptional Folic Acid Supplementation and Risk for Fetal Congenital Heart Defects
J Pediatr 2021 Sep 08;[EPub Ahead of Print], D Wang, L Jin, J Zhang, W Meng, A Ren, L Jin


Calcium-Heart-Score.jpg

Ο βαθμός εναπόθεσης ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες (Coronary Artery Calcium score) αποτελεί ένα δείκτη που μπορεί αρκετά εύκολα και γρήγορα να προσδιοριστεί με την χρήση της αξονικής τομογραφίας. Τα υψηλά επίπεδα του συγκεκριμένου σκορ παραδοσιακά σχετίζονταν με αυξημένο φορτίο αθηρωματικής πλάκας και αποτελεί ένα από τα κριτήρια που καθορίζουν την θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών, είτε με φαρμακευτική ή επεμβατική αντιμετώπιση.

Σε πρόσφατες μελέτες διαπιστώθηκαν ανεξήγητα υψηλά σκορ ασβεστίου σε αθλητές, ιδιαίτερα σε αυτούς που συμμετέχουν σε αγωνίσματα αντοχής. Διατυπώθηκε μάλιστα αρχικά η άποψη ότι η αυξημένη καταπόνηση της καρδιάς εξαιτίας της άσκησης είναι η αιτία αυτού του ευρήματος. Αυτό έθεσε σε αμφισβήτηση τα οφέλη της άσκησης, ιδιαίτερα όταν αυτή γίνεται υπέρμετρη.

Παρόμοια ευρήματα παρουσιάζονται σε πρόσφατη δημοσίευση. Ανάμεσα σε 25485 συμμετέχοντες επιβεβαιώθηκε η γραμμική συσχέτιση της άσκησης με το σκορ ασβεστίου. Η εντατικοποίηση μάλιστα της άσκησης συνοδεύτηκε και με ταχύτερη εναπόθεση ασβεστίου στα αγγεία.

Οι συγγραφείς του άρθρου τονίζουν ότι το εύρημα αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένδειξη δυσμενούς επίδρασης της άσκησης στην καρδιά. Αντίθετα, η εμφάνιση υψηλού σκορ ασβεστίου σε αυτά τα άτομα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένδειξη επούλωσης και σταθεροποίησης μιας υφιστάμενης αθηρωματικής πλάκας. Όταν λοιπόν διενεργείται μια τέτοια εξέταση, ο γιατρός θα πρέπει να γνωρίζει το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας του ασθενούς, και να το λαμβάνει σοβαρή υπόψη στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Σχετική αναφορά
Sung K, Hong YS, Lee J, et al. Physical activity and the progression of coronary artery calcification. Heart
Published Online First: 20 September 2021


Heart-Disease-and-pills-drugs-Image.jpg

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης EMPEROR-preserved διευρύνει ακόμα περισσότερο τις ενδείξεις και εφαρμογές του φαρμάκου empagliflozin.

Παρόλο που σχεδιάστηκε αρχικά για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη, η χρήση του έχει ήδη αποδειχτεί ιδιαίτερα ευεργετική στην καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξώθησης, μειώνοντας την νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών.

Η μελέτη EMPEROR-preserved συμπεριέλαβε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Με τα διαγνωστικά κριτήρια όπως έχουν πλέον καθοριστεί για αυτή την νοσολογική οντότητα, αντιλαμβανόμαστε ότι ένας πολύ σημαντικός αριθμός συνανθρώπων μας έχει να επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό. Η ελάττωση των νοσηλειών που παρουσιάζεται να παρέχει το empagliflozin σε αυτούς τους ασθενείς αυτομάτως το καθιστά ένα σημαντικό θεραπευτικό εργαλείο.

Η αντιμετώπιση του αυξημένου ενδαγγειακού όγκου, της υπεργλυκαιμίας και της υψηλής αρτηριακής πίεσης που επιτυγχάνει το συγκεκριμένο φάρμακο λειτουργεί ταυτόχρονα σε όλες τις νοσηρές καταστάσεις που οδηγούν στην παθογένεση του συνδρόμου της καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης.

Αναμένεται μάλιστα ότι σύντομα και άλλα φάρμακα της ίδιας κατηγορίας (όπως το dapagliflozin) θα αποκτήσουν ένδειξη εφαρμογής σε αυτούς τους ασθενείς.

Σχετική αναφορά
The New England Journal of Medicine
Empagliflozin in Heart Failure With a Preserved Ejection Fraction
N. Engl. J. Med 2021 Aug 27;[EPub Ahead of Print]


meat-protein-chicken-beef-and-salmon.png

Η διατροφικές μας συνήθειες αναντίρρητα επηρεάζουν σημαντικά την υγεία μας. Η κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης παρουσιάζει στην πάροδο των χρόνων μια αθροιστικά δυσμενή επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μελέτης που συμπεριέλαβε νεαρούς υγιείς ενήλικες ηλικίας 18-30. Μετά από διάστημα παρακολούθησης 32 χρόνων διαφάνηκε ότι η διατροφή με μεγάλη περιεκτικότητα σε ζωική πρωτεΐνη και κορεσμένα λιπαρά συσχετίστηκε με υψηλή πιθανότητα καρδιακής νόσου.

Ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο σημείο επισημαίνεται στην συγκεκριμένη έρευνα. Οι μελετητές διαπίστωσαν ότι η μεταστροφή και τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών σε ενδιάμεση φάση της μελέτης επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, ποτέ δεν είναι αργά για να επωφεληθεί κάποιος από ευνοϊκές μετατροπές στο καθημερινό του διαιτολόγιο, ακόμα και σε όψιμη φάση της ζωής του.

Σχετική αναφορά

Journal of the American Heart Association
Plant-Centered Diet and Risk of Incident Cardiovascular Disease During Young to Middle Adulthood
J Am Heart Assoc 2021 Aug 04;[EPub Ahead of Print], Y Choi, N Larson, LM Steffen, PJ Schreiner, DD
Gallaher, DA Duprez, JM Shikany, JS Rana, DR Jacobs


coffee-and-heart.jpg

Η κατανάλωση καφέ παρουσιάζει στην επιστημονική βιβλιογραφία αντικρουόμενες θέσεις όσον αφορά την πρόκληση αρρυθμιών.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση, από ένα αρκετά μεγάλο δείγμα 386000 ατόμων και μετά από μέση παρακολούθηση 4.5 ετών, προκύπτει ότι ο καφές έχει μια απρόσμενα προστατευτική δράση έναντι των αρρυθμιών. Μάλιστα κάθε επιπλέον ρόφημα καφέ, φαίνεται να επιτυγχάνει επιπρόσθετα μειωμένο κίνδυνο πρόκλησης κολπικής μαρμαρυγής ή υπερκοιλιακής τχαυκαρδίας (HR 0.97).

Στην μελέτη δυστυχώς δεν διευκρινίζεται η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα καφέ. Αναμφίβολα όμως, απορρίπτει τις θέσεις κατά της λήψης καφέ σε άτομα με ιστορικό ή προδιάθεση αρρυθμιών.

Σχετική αναφορά
Kim E, Hoffmann TJ, Nah G, Vittinghoff E, Delling F, Marcus GM.
Coffee Consumption and Incident Tachyarrhythmias: Reported Behavior, Mendelian Randomization, and
Their Interactions.
JAMA Intern Med. Published online July 19, 2021.


your-nightly-sleep-habits-may-boost-your-risk-for-heart-disease.jpg

Σε μια πρόσφατη μελέτη αναζητήθηκε η επίδραση της στέρησης ύπνου σε νεαρά υγιή άτομα.

Συγκεκριμένα, και μετά από αυστηρό περιορισμό της διάρκειας του ύπνου στις 4 ώρες, διαπιστώθηκε αύξηση των επιπέδων νορεπινεφρίνης και αύξηση της μέσης τιμής αρτηριακής πίεσης. Το εύρημα αυτό ήταν ακόμα πιο εμφανές στις γυναίκες.

Όλες οι μορφές διαταραχής ύπνου, με κύριο εκπρόσωπο την υπνική άπνοια, σχετίζονται με καρδιαγγειακές παθήσεις. Ο καλός και ποιοτικός ύπνος θα πρέπει να αποτελεί πρώτιστο μέλημα μας για σκοπούς πρόληψης. Πολλές κακές συνήθειες που έχουμε υιοθετήσει στην σύγχρονη κοινωνία, όπως η έκθεση σε ηλεκτρονικές συσκευές, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φαγητού αργά το βράδυ αλλά και τα αυξημένα επίπεδα στρες επηρεάζουν αρνητικά τον ύπνο μας.

Μικρές διορθωτικές κινήσεις στην καθημερινότητας μας μπορεί να αποδειχτούν αρκετές στο να βελτιώσουν την ποιότητα και την διάρκεια του ύπνου μας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην καλύτερη προστασία της καρδιάς μας.

Σχετική αναφορά
Effects of Experimental Sleep Restriction on Ambulatory and Sleep Blood Pressure in Healthy Young
Adults: A Randomized Crossover Study
Hypertension 2021 Jul 12;[EPub Ahead of Print], N Covassin, J Bukartyk, P Singh, AD Calvin, EK St Louis,
VK Somers


athlete-and-heart-rate-monitor.png

Η άθληση αποδεδειγμένα βοηθά το καρδιαγγειακό σύστημα και την υγεία μας.

Όπως και σε όλους τους κανόνες της ζωής όμως, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν και οι ξαιρέσεις. Φαίνεται ότι οι αθλητές, και ιδιαίτερα αυτοί που αγωνίζονται σε μικτά αγωνίσματα αντοχής (τρίαθλο), παρουσιάζουν συγκριτικά αυξημένη πιθανότητα κολπικής μαρμαρυγής. Η εξήγηση αυτού του φαινομένου ενδεχομένως να αποδίδεται στην διάταση των καρδιακών κοιλοτήτων και την ίνωση που προκαλείται στο μυοκάρδιο μετά από παρατεταμένη και επίπονη σωματική άσκηση.

Από αυτά τα επιστημονικά ευρήματα προκύπτει η ανάγκη επαγρύπνησης και παρακολούθησης αυτών των ατόμων. Ιδιαίτερα σε περίπτωση αναφερόμενου αισθήματος παλμών ή «ανεξήγητου φτερουγίσματος στο στήθος» η 24ωρη καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας πιθανόν να αποκαλύψει επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής. Διαφαίνεται επίσης και η υποχρέωση ενός γιατρού, να υπενθυμίζει στους αθλητές τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την ολιγοήμερη παύση και ξεκούραση σε περιόδους έντονης και συνεχόμενης άθλησης.

 

Σχετική αναφορά
Newman W, Parry-Williams G, Wiles J, et al.
Risk of atrial fibrillation in athletes: a systematic review and meta-analysis.
British Journal of Sports Medicine Published Online First: 12 July 2021. doi: 10.1136/bjsports-2021-
103994


-sos.jpg

Τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και της γαστρίτιδας είναι από τα πλέον συνταγογραφούμενα. Ορισμένα από αυτά, και ιδιαίτερα η κατηγορία των αναστολέων αντλίας πρωτονίων (PPI), φαίνεται ότι αυξάνουν την πιθανότητα αρρυθμιών.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση, αναφέρεται ότι η συστηματική χρήση αυτών των σκευασμάτων προκαλεί επιμήκυνση του διαστήματος QTc στο καρδιογράφημα. Αυτό ισοδυναμεί με παρατεταμένη επαναπόλωση των μυοκυττάρων και αυξημένο κίνδυνο αρρυθμιών.

Ο κίνδυνος αρρυθμίας γίνεται σαφώς μεγαλύτερος εάν ταυτόχρονα λαμβάνονται φάρμακα με παρόμοιες ιδιότητες επιμήκυνσης του διαστήματος QTc ή αν υπάρχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές (χαμηλά επίπεδα μαγνησίου και καλίου).

Είναι επομένως σημαντικό, εάν δεν είναι πραγματικά απαραίτητο, η παρατεταμένη και αλόγιστη χρήση τέτοιων φαρμάκων να αποφεύγεται. Εκεί που κρίνεται αναγκαίο, η διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος κατά διαστήματα είναι απαραίτητη.

Σχετική αναφορά
Proton Pump Inhibitors Directly Block hERG-Potassium Channel and Independently Increase the Risk of
QTc Prolongation in a Large Cohort of US Veterans
Circ Arrhythm Electrophysiol 2021 Jun 18;[EPub Ahead of Print], PE Lazzerini, A Cartocci, YS Qu, S
Saponara, S Furini, F Fusi, F Fabris, A Gamberucci, N El-Sherif, G Cevenini, F Pettini, F Laghi-Pasini, M
Acampa, I Bertolozzi, PL Capecchi, D Lazaro, M Boutjdir


Sports-and-diet.jpg

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση υπερτονίζεται για μια ακόμα φορά η τεράστια σημασία που έχει η άσκηση και η διατροφή στην προστασία της καρδιάς μας.

Ανάμεσα σε 92 άτομα που υποβλήθηκαν σε αξονική στεφανιογραφία επιβεβαιώθηκε μετά από διάστημα 67 εβδομάδων, και μετά από επαναληπτική εξέταση, ότι τόσο το συνολικό αθηρωματικό φορτίο όσο και η σύσταση των αθηρωματικών πλακών παρουσίασαν σημαντική βελτίωση μετά από εντατικοποιημένο πρόγραμμα σωστής διατροφής.

Η δυνατότητα υποστροφής και συρρίκνωσης της αθηρωματικής νόσου με απλές και μη επεμβατικές μεθόδους αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επιστημονική υπόσταση. Οι παρεμβάσεις πρέπει να περιορίζονται μόνο σε περιπτώσεις που πραγματικά επαπειλείται η καρδιά και επιβεβαιώνεται η ισχαιμία. Η τροποποίηση της καθημερινότητας μας, με την άσκηση και τον αυστηρό έλεγχο της διατροφής, αποτελεί το καλύτερο, το ασφαλέστερο και το αποτελεσματικότερο φάρμακο για την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου.

Σχετική αναφορά:
JACC: Cardiovascular Imaging
High-Risk Coronary Plaque Regression After Intensive Lifestyle Intervention in Nonbstructive Coronary
Disease: A Randomized Study
JACC Cardiovasc Imaging 2020 Dec 11;[EPub Ahead of Print], J Henzel, C Kępka, M Kruk, M Makarewicz-
Wujec, Ł Wardziak, P Trochimiuk, Z Dzielińska, M Demkow


orange-juice-vs-orange.jpg

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση, γίνεται αναφορά στην προστατευτική δράση που έχουν τα φρούτα στην ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη. Συγκεκριμένα τα άτομα που συνηθίζουν καθημερινά να τρώνε 2 ή περισσότερα φρούτα έχουν κατά 36% μικρότερη πιθανότητα να παρουσιάσουν διαβήτη μετά από διάστημα 5 χρόνων, συγκριτικά με αυτούς που καταναλώνουν μισό (ή λιγότερο) φρούτο.

Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο ότι οι χυμοί των φρούτων δεν είναι αντίστοιχα ευεργετικοί, καθώς η κατανάλωση τους δεν τεκμηριώνεται να έχει την ίδια προστατευτική δράση. Ο χυμός έχει υψηλότερο γλυκαιμικό φορτίο, πιθανόν εξαιτίας της απουσίας των ινών του φρούτου, με συνέπεια να προκαλεί μακρύτερης διάρκειας υπερινσουλιναιμία.

Γνωρίζοντας λοιπόν πόσο επιζήμια είναι η παρατεταμένα αυξημένη δράση της ινσουλίνης στην φλεγμονή των ιστών του σώματος, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η κατανάλωση ολόκληρων μερίδων φρούτου παρά οι χυμοί τους.

Σχετική αναφορά
Associations Between Fruit Intake and Risk of Diabetes in the AusDiab Cohort
J Clin Endocrinol Metab. Article. Published online June 2, 2021Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ


Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.