PLEASE WAIT, LOADING

-εξάντληση-burnout.jpg

Εργασιακή εξάντληση (burnout) : ποια είναι τα πρώτα σημάδια, ώστε να το αντιληφθούμε προτού προκαλέσει ζημιά στην υγεία μας

Το εργασιακό στρες αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς επιβαρυντικούς παράγοντες για την υγεία μας.

Υπολογίζεται ότι το βιώνει πάνω από το 50% των εργαζομένων. Είναι πιθανό να προκαλέσει αυπνία, υψηλά επίπεδα γλυκόζης και χοληστερόλης, καθώς και κατάθλιψη. Συχνά οδηγεί σε κατάχρηση ουσιών, κυρίως κάπνισμα και αλκοόλ.

Αν παρουσιάζεται κάποιος ασυνήθιστα ευέξαπτος, αν έχει συχνούς ανεξήγητους πονοκεφάλους και αν υποπίπτει σε συχνά λάθη στον χώρο εργασίας, αυτά μπορεί να αποτελούν τα πρώτα σημάδια του εργασιακού burnout.

Ο έγκαιρος εντοπισμός αυτού του φαινομένου, που πλέον πλησιάζει στα όρια κοινωνικής μάστιγας, μπορεί να αποτρέψει σημαντικές βλάβες στον οργανισμό μας.


-A.jpg

Προληπτική λήψη ασπιρίνης σε άτομα με υψηλή λιποπρωτείνη A

Η προληπτική χορήγηση ασπιρίνης αποτελεί μια πρακτική που ακολουθείται από ορισμένους ιατρούς.

Καθοδηγείται κυρίως εμπειρικά με βάση την κλινική αξιολόγηση, και το ρίσκο καρδιαγγειακού επεισοδίου.

Βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι τα επίπεδα γλυκόζης και λιπιδίων, η αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, καθώς και η κληρονομική προδιάθεση. Η προληπτική λήψη ασπιρίνης είναι δυνατόν να προκαλέσει γαστρίτιδα ή ακόμα και έλκος στομάχου, οπότε τα άτομα στα οποία χορηγείται πρέπει να επιλέγονται προσεχτικά.

Μια πρόσφατη δημοσίευση εντοπίζει τα άτομα που αναμένεται να έχουν σημαντικό όφελος από την προληπτική λήψη ασπιρίνης. Συγκεκριμένα, αυτοί που έχουν υψηλά επίπεδα λιποπρωτεινης α, αποδεικνύεται ότι επωφελούνται και προστατεύονται σημαντικά αν λαμβάνουν καθημερινά αυτό το σκεύασμα.

Σχετική αναφορά
Journal of the American College of Cardiology
Aspirin for Primary Prevention of Cardiovascular Events in Relation to Lipoprotein(a) Genotypes
J Am Coll Cardiol 2022


subcutaneous-diuretic-device-1200x800.jpg

Καρδιακή ανεπάρκεια: συσκευή υποδόριας χορήγησης διουρητικού

Η καρδιακή ανεπάρκεια προκαλεί συχνά κατακράτηση υγρών, που εξαναγκάζει την αύξηση της δοσολογίας των διουρητικών, ενώ πολλές φορές οδηγεί και σε παρατεταμένες νοσηλείες για την χορήγηση ενδοφλέβιου διουρητικού.

Ανακοινώθηκε από τον FDA η έγκριση μιας συσκευής που επιτρέπει την χορήγηση διουρητικής αγωγής υποδορίως. Διαπιστώθηκε ότι με αυτή την μέθοδο επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά η αποσυμφόρηση των ασθενών. Παρέχει την δυνατότητα η θεραπεία αυτή να παρέχεται στο σπίτι και επιφέρει σημαντική ελάττωση των αναγκών για νοσηλεία.

Οι πρώτες τέτοιες συσκευές αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά το 2023.

Σχετική αναφορά
Update – scPharmaceuticals Announces FDA approval of Furoscix® (furosemide injection), the first and only self-administered, subcutaneous loop diuretic for the at-home treatment of congestion in chronic heart failure. News release. scPharmaceuticals Inc. October 10, 2022. Accessed October 11, 2022.
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/10/10/2531118/0/en/UPDATE-scPharmaceuticals-Announces-FDA-Approval-of-FUROSCIX-furosemide-injection-the-First-and-Only-Self-administered-Subcutaneous-Loop-Diuretic-for-the-At-home-Treatment-of-Conges.html


.jpg

Πόσο συχνές είναι οι μυαλγίες κατά την λήψη στατίνης;

Οι στατίνες αποτελούν τα φάρμακα με τα οποία μεταβάλλεται σημαντικά η σύσταση της αθηρωματικής πλάκας, και κατά συνέπεια ο κίνδυνος πρόκλησης καρδιαγγειακού επεισοδίου.

Μια από τις ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών των σκευασμάτων είναι οι μυαλγίες. Η συχνότητα αυτού του φαινομένου πιθανόν να είναι μικρότερη από ότι είχε αρχικά αναφερθεί. Σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσίευση υπολογίστηκε ότι σε κάθε 1000 ασθενείς που λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα, μόλις 11 θα παραπονεθούν για μυικές κράμπες ή πόνους. Σημειώνεται μάλιστα ότι σε αρκετούς από αυτούς, μετά από την πάροδο μερικών μηνών η ενόχληση υποχωρεί πλήρως.

Άγνωστο παραμένει γιατί αυτά τα άτομα εκδηλώνουν αυτές τις παρενέργειες. Το βέβαιο όμως είναι ότι η στατίνη αποτελεί μια σημαντική ασπίδα εναντίον της αθηρωματικής πλάκας. Θα πρέπει μάλιστα να συνταγογραφείται νωρίς από τους προσωπικούς ιατρούς, καθώς η αθηρωμάτωση ακολουθεί μια παρατεταμένη σιωπηρή υποκλινική περίοδο χωρίς καθόλου συμπτώματα.

Σχετική αναφορά
The Lancet
Effect of statin therapy on muscle symptoms: an individual participant data meta-analysis of large-scale,
randomised, double-blind trials
Lancet 2022 Aug 26;[EPub Ahead of Print], Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration


defining-heart-attack.jpg

Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης: το σύνδρομο έλλειψης άσκησης

Η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης αποτελεί μια αρκετά συχνή νοσηρή κατάσταση.

Εμφανίζεται κυρίως σε μεσαίες και μεγάλες ηλικίες με συμπτωματολογία εύκολης κόπωσης και δύσπνοιας στην ελάχιστη προσπάθεια. Συνήθως με μια σειρά από εξειδικευμένες εξετάσεις διαπιστώνεται ότι η καρδιά παρά την φαινομενικά ικανοποιητική της συστολική απόδοση, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σώματος. Η ανεπάρκεια της οφείλεται κυρίως στην απώλεια της ελαστικότητας της και σε μια συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού.

Μια πρόσφατη ανακοίνωση προσδιορίζει αυτή την πάθηση, ως το σύνδρομο έλλειψης άσκησης (exercise deficiency syndrome). Επιδημιολογικά φαίνεται ότι ισχύει αυτή η υπόθεση, καθώς οι πλείστοι από αυτούς τους ασθενείς παρουσιάζουν μεταβολικό σύνδρομο, παχυσαρκία και πολλές άλλες νοσηρές καταστάσεις που θα αποφεύγονταν με την συστηματική άσκηση.

Πέραν αυτού, με την άσκηση επιτυγχάνεται αύξηση του όγκου παλμού μιας καρδιάς και διατήρηση των ελαστικών της ιδιοτήτων, μηχανικά φαινόμενα που δεν παρατηρούνται στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης.

Για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται το όφελος που αποκομίζει κάποιος με την άσκηση.

Σχετική αναφορά

Heart Failure With Preserved Ejection Fraction as an Exercise Deficiency Syndrome: JACC Focus Seminar 2/4
JACC Focus Seminar: Exercise, Cardiovascular Disease, And The Athlete’s Heart
Andre La Gerche, Erin J. Howden, Mark J. Haykowsky, Gregory D. Lewis, Benjamin D. Levine, and Jason C.
Kovacic


heart-medical.jpg

Μια ματιά στο μέλλον: Οι καρδιαγγειακές παθήσεις το 2060

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση γίνεται προσπάθεια ώστε να υπολογιστεί, με βάση τα σημερινά δεδομένα, το μέγεθος της καρδιαγγειακής νοσηρότητας στο έτος 2060.

Σύμφωνα με τους μελετητές, και συγκριτικά με το έτος 2020, ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία και η παχυσαρκία στο έτος 2060 αναμένεται να αυξηθούν κατά 39.3%, 27.2%, 27.5% και 18.3% αντίστοιχα. Αυτό με την σειρά του υπολογίζεται ότι θα επιφέρει αύξηση στην ισχαιμική καρδιακή νόσο και στην καρδιακή ανεπάρκεια, κατά 31.1% και 33% αντίστοιχα.

Η πρόβλεψη για το μέγεθος της μελλοντικής καρδιαγγειακής νοσηρότητας είναι σημαντική γιατί δείχνει πού πραγματικά πρέπει να επικεντρωθεί η στρατηγική σε θέματα υγείας, τόσο σε διοικητικό/πολιτικό επίπεδο όσο και σε αυτό της κοινωνικής/προσωπικής ευθύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα παιδιά. Η έγκαιρη παρέμβαση και η τροποποίηση του καθημερινού τρόπου ζωής στα παιδιά μπορεί να μεταβάλει σημαντικά την προδιάθεση στις πιο πάνω παθήσεις και να διαψεύσει αυτή την δυσμενή μελλοντική πρόβλεψη.

Σχετική αναφορά
Journal of the American College of Cardiology
Cardiovascular Disease Projections in the United States Based on the 2020 Census Estimates
J Am Coll Cardiol 2022 Aug 09;80(6)565-578, R Mohebi, C Chen, NE Ibrahim, CP McCarthy, HK Gaggin, DE
Singer, EP Hyle, JH Wasfy, JL Januzzi


your-nightly-sleep-habits-may-boost-your-risk-for-heart-disease.jpg

Η σημασία του ύπνου στην ζωή μας : ποια τα 8 απαραίτητα συστατικά για την καλή υγεία της καρδιάς.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία σε μια προσπάθεια να δώσει σωστές κατευθύνσεις στο κοινό εξέδωσε πρόσφατα ανακοίνωση, μέσα από την οποία καθορίζει τις 8 βασικές παραμέτρους που ρυθμίζουν την ισορροπία και υγεία του καρδιαγγειακού μας συστήματος.

Η ανακοίνωση αυτή ουσιαστικά τροποποιεί μια παρόμοια που είχε εκδοθεί το 2010. Σε αυτήν πρστίθεται πλέον, και ταυτόχρονα εδραιώνεται, η καθοριστική σημασία που έχει η διάρκεια και ποιότητα του ύπνου στην υγεία μας.

Τα απαραίτητα συσταστικά λοιπόν για την προστασία της καρδιάς είναι:

  1. Διατροφή
  2. Φυσική άσκηση
  3. Επαρκής και ποιοτικός ύπνος
  4. Ρύθμιση της γλυκόζης του αίματος
  5. Ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
  6. Ρύθμιση των λιπιδίων του αίματος (non-HDL cholesterol)
  7. Αποχή από το κάπνισμα
  8. Ρύθμιση του σωματικού βάρους

Σχετική αναφορά

Circulation
Life’s Essential 8: Updating and Enhancing the American Heart Association’s Construct of Cardiovascular Health: A Presidential Advisory From the American Heart Association
Circulation 2022 Jun 29;[EPub Ahead of Print], DM Lloyd-Jones, NB Allen, CAM Anderson, T Black, LC Brewer, RE Foraker, MA Grandner, H Lavretsky, AM Perak, G Sharma, W Rosamond


lung-check-up.jpg

Έλεγχος πνευμόνων σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Υπολογίζεται ότι το 10-20% ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια πάσχουν ταυτόχρονα από χρόνια αποφρακτική νόσο των πνευμόνων. Σε αυτή την περίπτωση η θνητότητα είναι δυνατόν να ανεβεί κατά 50%.

Τα συμπτώματα των δύο παθήσεων είναι παρόμοια (δύσπνοια κατά την ελάχιστη προσπάθεια, εύκολη κόπωση και βήχας) σε σημείο που μπορεί η μια εκ των δύο να παραμένει αδιάγνωστη για χρόνια. Η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική, καθώς η έναρξη της κατάλληλης θεραπείας μπορεί να βελτιώσει τόσο την συμπτωματολογία όσο και την πρόγνωση των ασθενών.

Απαραίτητη για την διάγνωση είναι η διενέργεια σπιρομέτρησης από εξειδικευμένα κέντρα. Προσοχή χρειάζεται, ώστε η εξέταση να γίνει όταν ο ασθενής θα αποσυμφορηθεί πλήρως από τυχόν κατακράτηση υγρών, για να ερμηνευτούν σωστά τα αποτελέσματα.

Σχετική αναφορά
Annals of the American Thoracic Society
Differences in Outcomes between Heart Failure Phenotypes in Patients with Coexistent Chronic
Obstructive Pulmonary Disease: A Cohort Study
Ann Am Thorac Soc 2022 Jun 01;19(6)971-980, C Gulea, R Zakeri, JK Quint


-χοληστερόλη.jpg

Μήπως τελικά είναι επικίνδυνη η υψηλή «καλή» χοληστερόλη;

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση γίνεται αναφορά στην κλινική ερμηνεία των τιμών της HDL, γνωστής και ως καλής χοληστερόλης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, επιβεβαιώνεται η ισχύουσα άποψη ότι οι χαμηλές τιμές (HDL<30mg/dl) σχετίζονται με υψηλότερο καρδιαγγειακό ρίσκο συγκριτικά με όσους έχουν τιμές HDL 40-60mg/dl.

Απρόσμενα υψηλός καρδιαγγειακός κίνδυνος διαπιστώθηκε ωστόσο και σε άτομα με υψηλή τιμή HDL>80mg/dl.

Το στοιχείο αυτό καταρρίπτει την θεωρία ότι η υψηλή καλή χοληστερόλη (HDL) μπορεί να εξισορροπήσει την υψηλή κακή χοληστερόλη (LDL). Ίσως μάλισα αυτή η κατηγορία ατόμων να χρήζει ακόμα πιο επιθετικής φαρμακευτικής αντιμετώπισης προς μετριασμό του καρδιαγγειακού τους ρίσκου.

Σχετική αναφορά
Association between High-Density Lipoprotein Cholesterol Levels and Adverse Cardiovascular Outcomes
in High-risk Populations.
JAMA Cardiol. Published online May 18, 2022. doi:10.1001/jamacardio.2022.0912


human-body-muscles.jpg

Οι μυες του σώματος μας: ένας μεγάλος ενδοκρινής αδένας

Για αρκετά χρόνια ξέραμε ότι οι μύες του σώματος μας ήταν οι δέκτες διάφορων ερεθισμάτων που εκτελούσαν απλές ή σύνθετες μηχανικές συσπάσεις, ώστε να επιτυγχάνεται η κίνηση και η ισορροπία.

Έχει πλέον επιβεβαιωθεί η θεωρία ότι οι μυικές ίνες έχουν την αξιοθαύμαστη ιδιότητα παραγωγής κυτοκινών και πεπτιδίων, που με την σειρά τους επιδρούν ευεργετικά σε άλλα όργανα του σώματος.

Οι μυοκίνες συγκεκριμένα, αποτελούν τέτοια πεπτίδια, που αποδείχτηκε ότι λειτουργούν σε πολλαπλά επίπεδα και συμβάλλουν στην προστασία των οστών, στην αναστολή πολλαπλασιασμού καρικινικών κυττάρων, στην παραγωγή ευεργετικών πεπτιδίων (GLP-1) που βελτιώνουν τον μεταβολισμό γλυκόζης και λιπιδίων, στην ισχυροποίηση και ισορροπία του ανοσοποιητικού συστήματος και στην τόνωση της μνήμης και άλλων νοητικών λειτουργιών.

Διατηρώντας λοιπόν τους μύες του σώματος μας σε συνεχή κίνηση μπορούμε να μείωσουμε την πιθανότητα οστεοπόρωσης, καρκίνου, μεταβολικού συνδρόμου, διαβήτη, αρτηριακής υπέρτασης και άνοιας. Μάλιστα, όσο πιο εκτεταμένη και ποικιλόμορφη είναι η δραστηριότητα των μυών μας (συμμετοχή σε διαφορετικά αθλήματα και εναλλακτικές σωματικές εργασίες), τόσο μεγαλύτερο αναμέναται να είναι το όφελος που θα αποκομίσουμε.

Σχετική αναφορά:

van den Beld AW et al. The physiology of endocrine systems with ageing.
Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Aug;6 (8):647-658.Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ


Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.