PLEASE WAIT, LOADING

Sports.jpg

Τι καρδιαγγειακό όφελος προσφέρει το κάθε είδος άσκησης

Σε μια πρόσφατη έρευνα με 406 υπέρβαρους ενήλικες (ηλικές 35-70) με διεγνωσμένη αρτηριακή υπέρταση, διενεργήθηκε τυχαιοποιημένη μελέτη σε 4 διαφορετικά είδη παρέμβασης:

  1. Άσκηση με αντιστάσεις (resistance exercise) : 102 άτομα
  2. Αερόβια άσκηση (aerobic exercise) : 101 άτομα
  3. Συνδυαστική άσκηση (combined resistance and aerobic exercise) : 101 άτομα
  4. Καθόλου άσκηση : 102 άτομα

Η άσκηση είχε διάρκεια 1 ώρα, 3 φορές την βδομάδα, για διάστημα 1 χρόνου.

Από την μελέτη προέκυψε ελάττωση του προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου κατά 15% με την αερόβια άσκηση και κατά 16% με την συνδυαστική άσκηση.

Η άσκηση με αντιστάσεις δεν κατόρθωσε ουσιαστική μεταβολή του καρδιαγγειακού ρίσκου, επιτυγχάνοντας μια οριακή ελάττωση του καρδιαγγειακού ρίσκου κατά 2%.

Σχετική αναφορά:
Aerobic, resistance, or combined exercise training and cardiovascular risk profile in overweight or obese
adults: the CardioRACE trial
European Heart Journal
Published: 17 January 2024


young-adults-exercising.jpeg

Πόσο πρέπει να ασκείται ένας νεαρός ενήλικας

Τα οφέλη που προκύπτουν από την συστηματική άσκηση των νεαρών ενηλίκων ξεκινούν να γίνονται εμφανή στην μέση ηλικία, όταν εκδηλώνονται τα πρώτα καρδιαγγειακά επεισόδια.

Ιδανικά ένας ενήλικας θα πρέπει να ασκείται (σε μέτρια προς υψηλή ένταση) τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα. Από μια πρόσφατη μελέτη υπερτονίζεται η σημασία της συνέπειας και συμμόρφωσης σε αυτή την σύσταση.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 2902 νεαρών ενηλίκων, και σε διάστημα παρακολούθησης 19 χρόνων, διαπιστώθηκε ότι οι νεαροί ενήλικες που ήταν συνεπείς στο προβλεπόμενο φορτίο άσκησης (75-100% of time in target range) είχαν κατά 40% μικρότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο συγκριτικά με αυτούς που συμμορφώθηκαν πολύ λιγότερο (<25% of time in target range).

Είναι επομένως σημαντικό για ένα νεαρό ενήλικα, να φροντίζει να εξασφαλίζει χρόνο για άσκηση τουλάχιστον για 150 λεπτά την εβδομάδα.

Σχετική αναφορά
European Journal of Preventive Cardiology
Long-term Physical Activity Time-in-Target Range in Young Adults with Cardiovascular Events in Later
Life
Eur J Prev Cardiol 2023 Dec 20;[EPub Ahead of Print], Z Huang, R Huang, X Xu, Z Fan, Z Xiong, Q Liang, Y
Guo, X Liao, X Zhuang


askiseis-endinamwsi.jpg

Με ποιο τρόπο οι μυικές ασκήσεις ενδυνάμωσης βοηθούν την καρδιά

Οι σκελετικού μυες του σώματος αποτελούν συνολικά το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και μέσω της παραγωγής μυοκινών, συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των υπόλοιπων οργάνων.

Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης (με βάρη, ιμάντες ή και χωρίς) θα πρέπει ιδανικά να γίνεται 2 φορές την βδομάδα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μείωση κατά 15% της συνολικής θνητότητας και κατά 17% του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Επιπρόσθετα σε άτομα ηλικίας άνω των 40, μειώνει κατά 3-4mm Hg την συστολική αρτηριακή πίεση, κατά 7-13mg/dl την συνολική χοληστερόλη και κατά 8mg/dl τα τριγλυκερίδια. Η μυική ενδυνάμωση ελαττώνει τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας κατά 2-5mg/dl, καθώς και την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη κατά 17%.

Να τονιστεί ότι τα νούμερα που αναφέρονται πιο πάνω προκύπτουν κυρίως από ερευνητικές μελέτες διάρκειας 6 μηνών. Είναι βέβαιο λοιπόν, ότι τα οφέλη αναμένονται να είναι ακόμα μεγαλύτερα αν οι ασκήσεις μυικής ενδυνάμωσης γίνονται σε μακροχρόνια βάση.

Σχετική αναφορά:
Paluch AE, Boyer WR, Franklin BA, et al. Resistance Exercise Training in Individuals With and Without
Cardiovascular Disease: 2023 Update: A Scientific Statement From the American Heart Association.
Circulation. 2023 Dec 7. doi: 10.1161/CIR.0000000000001189. Online ahead of
print. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001189


excercise_time.jpg

Ποια είναι η καλύτερη ώρα άσκησης για την ρύθμιση του σωματικού βάρους;

Το σώμα μας αποδεδειγμένα λειτουργεί καλύτερα όταν οι καθημερινές συνήθειες (γεύματα, άσκηση και ύπνος) επιτελούνται σε συγκεκριμένες ώρες ώστε να διατηρείται ισορροπία στους βιολογικούς μας ρυθμούς.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση γίνεται λόγος για την ώρα άσκησης που φαίνεται να επιτυγχάνει τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας. Από δεδομένα 5285 ατόμων διαπιστώθηκε ότι όσοι ασκούνταν συστηματικά το πρωί είχαν χαμηλότερο βάρος και μικρότερο ποσοστό κατανομής λίπους κοιλιακή χώρα.

Συγκεκριμένα όσοι ασκούνταν το πρωί είχαν κατά μέσο όρο BMI 25.9 Kg/m2 και περίμετρο μέσης (WC) 91.5cm. Οι αντίστοιχες μετρήσεις για την μεσημεριανή άσκηση ήταν BMI 27.6 Kg/m2 και WC 95.8cm, ενώ για την βραδινή άσκηση BMI 27.2Kg/m2 και WC 95cm.

Σχετική αναφορά :
The diurnal pattern of moderate-to-vigorous physical activity and obesity: a cross-sectional analysis: https://doi.org/10.1002/oby.23851


workout-to-do-for-a-healthy-body-during-your-weekends-1200x674.jpg

«Ο αθλητής του σαββατοκυρίακου» : πώς η κατανομή της άσκησης στην διάρκεια της εβδομάδας επηρεάζει την υγεία μας

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) προτείνεται η άσκηση μέτριας/υψηλής έντασης τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη καρδιαγγειακή προστασία, αλλά και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η καθημερινότητα μας είναι τέτοια που για πολλούς είναι πρακτικά δύσκολη η διενέργεια άσκησης.

Αρκετά άτομα λοιπόν κατορθώνουν να φτάνουν ή ακόμα και να υπερβαίνουν τις συστάσεις του ΠΟΥ εκτελώντας άσκηση μόνο τα σαββατοκυρίακα (“weekend warriors”).

Σε με μια πρόσφατη δημοσίευση, και κατόπιν αναδρομικής ανάλυσης 89753 ατόμων, διασπιστώθηκε ότι οι αθλητές του σαββατοκυρίακου (με τουλάχιστον 150 λεπτά άσκησης εβδομαδιαίως) παρουσίασαν αντίστοιχα μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο με αυτούς που είχαν το ίδιο φορτίο σωματικής άσκησης με ισόποση κατανομή στην εβδομάδα.

Τα άτομα λοιπόν με επιβαρυμένο ωράριο εργασίας κατά την βδομάδα, έχουν την δυνατότητα το σαββατοκυρίακο να αναπληρώσουν την έλλειψη άσκησης επιτυγχάνοντας τα ίδια οφέλη.

Σχετική αναφορά:
JAMA: The Journal of the American Medical Association
Accelerometer-Derived &quot;Weekend Warrior&quot; Physical Activity and Incident Cardiovascular Disease
JAMA 2023 Jul 18;330(3)247-252, S Khurshid, MA Al-Alusi, TW Churchill, JS Guseh, PT Ellinor


Benefits_exercise.jpg

Η αξία της μυικής ενδυνάμωσης μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου

Το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου αποτελεί την συχνότερη αιτία πρόκλησης καρδιακής ανεπάρκειας.

Σε μια πρόσφατη ανακοίνωση (ESC Heart Failure congress, Prague 2023) έγινε αναφορά στην σημασία της μυικής ενδυνάμωσης σε ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου. Συγκεριμένα οι ασκήσεις ενδυνάμωσης των τετρακεφάλων μυών στα κάτω άκρα αυτών των ασθενών, μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας (μέση διάρκεια παρακολούθησης 4.5 έτη).

Πέραν αυτού αποδεικνύεται ότι με την μυική ενδυνάμωση επιτυγχάνονται καλύτεροι δείκτες ποιότητας ζωής, καθώς οι καθημερινές δραστηριότητες των ασθενών διεκπεραιώνονται με μεγαλύτερη ευκολία.

Τέτοιου είδους ασκήσεις συνήθως διδάσκονται σε κέντρα καρδιακής αποκατάστασης, όπου γίνεται εκμάθηση του σωστού τρόπου εκγύμνασης υπό ιατρική και νοσηλευτική επίβλεψη. Εναλλακτικά, θα πρέπει να γίνεται η καθοδήγηση από τους καρδιολόγους και τους προσωπικούς ιατρούς. Απλές καθημερινές επαναληπτικές ασκήσεις, όπως το σήκωμα και κάθισμα σε καρέκλα χωρίς υποβοήθηση από τα χέρια, αρκούν για ενδυνάμωση των τετρακεφάλων μυών. Αν αυτό μάλιστα συνδυάζεται και με αερόβια άσκηση (30-45 λεπτά μέσης έντασης περπάτημα), τα οφέλη της άσκησης πολλαπλασιάζονται.

Σχετική αναφορά:
«Leg strength and incidence of heart failure in patients with acute myocardial infarction» Abstract session ‘Rehabilitation and Sports Cardiology – Cardiovascular Rehabilitation’-ESC Heart Failure, Prague 2023
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Heart-attack-patients-with-strong-legs-have-better-prognosis


atrial_fibrillation.png

Η άσκηση σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή

Η άσκηση αποδεδειγμένα λειτουργεί ευεργετικά στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση γίνεται λόγος για την επίδραση της άσκησης σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.

Συγκεκριμένα, στην μελέτη (ACTIVE-AF Randomized Controlled Trial) που είχε διάρκεια 12 μήνες και συμμετείχαν 120 ασθενείς διαπιστώθηκε ότι η αερόβια άσκηση ελάττωσε την συμπτωματολογία και βελτίωσε την ποιότητα ζωής. Επιπρόσθετα όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα άσκησης παρουσίασαν αύξηση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου, ένδειξη βελτίωσης της συνολικής φυσικής κατάστασης και αντοχής.

Για πολλοστη φορά επιβεβαιώνονται τα οφέλη από την άσκηση. Είναι αναγκαίο, και πάντα με σωστή καθοδήγηση και επιτήρηση, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα να ακολουθούν ένα πρόγραμμα άσκησης.

Σχετική αναφορά:
JACC: Clinical Electrophysiology
An Exercise and Physical Activity Program in Patients With Atrial Fibrillation: The ACTIVE-AF Randomized
Controlled Trial
JACC Clin Electrophysiol 2023 Apr 01;9(4)455-465, AD Elliott, CV Verdicchio, R Mahajan, ME Middeldorp,
C Gallagher, RS Mishima, JML Hendriks, RK Pathak, G Thomas, DH Lau, P Sanders


Female_Exercise_Bike.jpg

Πως επιδρά η άσκηση υψηλών εντάσεων στις αθηρωματικές πλάκες των στεφανιαίων αγγείων;

Η διαλειμματική άσκηση υψηλών εντάσεων (high intensity interval training-HIIT) αποτελεί μια διαδεδομένη μορφή άσκησης με την οποία επιτυγχάνεται μυική ενδυνάμωση, και ταυτόχρονα βελτίωση της αερόβιας αντοχής.

Ασθενείς με στεφανιαία νόσο κατόπιν αγγειοπλαστικής (PCI) γενικά προτρέπονται να ακολουθούν χαμηλής έντασης άσκηση, κυρίως περπάτημα διάρκειας 30 λεπτών. Ωστόσο, σε μια πρόσφατη δημοσίευση φαίνεται ότι η άσκηση στην μορφή HIIT υπό επιτήρηση και μετά από διάστημα 6 μηνών, επιτυγχάνει σε αυτούς τους ασθενείς μείωση του αθηρωματικού φορτίου, όπως αυτό διαπιστώθηκε με ενδοστεφανιαίο υπέρηχο (IVUS).

Θα πρέπει λοιπόν σε τέτοιους ασθενείς να παρέχεται η δυνατότητα για τέτοιου είδους άσκηση, πάντοτε κατόπιν γνωμάτευσης, αξιολόγησης και έγκρισης από τον θεράποντα ιατρό.

Σχετική αναφορά:
High intensity interval training induces beneficial effects on coronary atheromatous plaques – a
randomized trial.
European Journal of Preventive Cardiology, 2022.


human-body-muscles.jpg

Οι μυες του σώματος μας: ένας μεγάλος ενδοκρινής αδένας

Για αρκετά χρόνια ξέραμε ότι οι μύες του σώματος μας ήταν οι δέκτες διάφορων ερεθισμάτων που εκτελούσαν απλές ή σύνθετες μηχανικές συσπάσεις, ώστε να επιτυγχάνεται η κίνηση και η ισορροπία.

Έχει πλέον επιβεβαιωθεί η θεωρία ότι οι μυικές ίνες έχουν την αξιοθαύμαστη ιδιότητα παραγωγής κυτοκινών και πεπτιδίων, που με την σειρά τους επιδρούν ευεργετικά σε άλλα όργανα του σώματος.

Οι μυοκίνες συγκεκριμένα, αποτελούν τέτοια πεπτίδια, που αποδείχτηκε ότι λειτουργούν σε πολλαπλά επίπεδα και συμβάλλουν στην προστασία των οστών, στην αναστολή πολλαπλασιασμού καρικινικών κυττάρων, στην παραγωγή ευεργετικών πεπτιδίων (GLP-1) που βελτιώνουν τον μεταβολισμό γλυκόζης και λιπιδίων, στην ισχυροποίηση και ισορροπία του ανοσοποιητικού συστήματος και στην τόνωση της μνήμης και άλλων νοητικών λειτουργιών.

Διατηρώντας λοιπόν τους μύες του σώματος μας σε συνεχή κίνηση μπορούμε να μείωσουμε την πιθανότητα οστεοπόρωσης, καρκίνου, μεταβολικού συνδρόμου, διαβήτη, αρτηριακής υπέρτασης και άνοιας. Μάλιστα, όσο πιο εκτεταμένη και ποικιλόμορφη είναι η δραστηριότητα των μυών μας (συμμετοχή σε διαφορετικά αθλήματα και εναλλακτικές σωματικές εργασίες), τόσο μεγαλύτερο αναμέναται να είναι το όφελος που θα αποκομίσουμε.

Σχετική αναφορά:

van den Beld AW et al. The physiology of endocrine systems with ageing.
Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Aug;6 (8):647-658.


electrocardiogram-on-athelets-1200x896.jpg

Αξιολόγηση ηλεκτροκαρδιογραφήματος αθλητών: νέα δεδομένα

Η αξιολόγηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος ενός αθλητή είναι δυνατόν να εντοπίσει σε υποκλινική και ασυμπτωματική φάση, μια υποκείμενη μυοκαρδιακή πάθηση.

Κατά καιρούς έχουν ανακοινωθεί διάφορα κριτήρια που επιτρέπουν με σχετική ευκολία την ερμηνεία ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Ένα νέο στοιχείο, που μέχρι τώρα δεν περιλαμβάνεται σε αυτά τα κριτήρια, φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Η παρουσία χαμηλών δυναμικών QRS στις απαγωγές των άκρων αποτελεί είναι εύρημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Υπολογίζεται ότι παρουσιάζεται στο 1% των αθλητών και πιθανόν να υποκρύπτει αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια ή την παρουσία μη ισχαιμικής ουλής στο μυοκάρδιο.

Είναι αναγκαίο λοιπόν, η διαπίστωση ενός τέτοιου στοιχείου στο ηλεκτροκαρδιογράφημα να ακολουθείται από υπέρηχο καρδιάς και ιδανικά από την διενέργεια δοκιμασίας κόπωσης. Σε περίπτωση καταγραφής πολύμορφων έκτακτων κοιλιακών συστολών, το MRI καρδιάς είναι ενδεδειγμένο.

Σχετική αναφορά:
Prevalence and clinical significance of isolated low QRS voltages in young athletes.
EP Europace. Published: 04 March 2022Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ


Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.