PLEASE WAIT, LOADING

aspirin-1200x500.jpg

Προληπτική λήψη ασπιρίνης σε άτομα με υψηλά επίπεδα λιποπρωτείνης (α)

Τα υψηλά επίπεδα λιποπρωτείνης α στο αίμα μας, υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, καθώς συμβάλλει στην δημιουργία αθηρωμάτωσης στα αγγεία. Πέραν αυτού έχει διαπιστωθεί ότι προσκολλάται στα ενθοθηλιακά κύτταρα της αορτικής βαλβίδας, επιταχύνοντας με αυτό τον τρόπο την εκφύλιση και επασβέστωση της.

Όταν λοιπόν τα επίπεδα λιποπρωτείνης α είναι πάνω από 50mg/dl, θα πρέπει να γίνεται αυστηρός έλεγχος των επιπέδων της LDL χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί το καρδιαγγειακό ρίσκο.

Επιπρόσθετα, και όπως διαφαίνεται από μια πρόσφατη δημοσίευση, τα άτομα με επίπεδα λιποπρωτείνης α πάνω από 50mg/dl αποκομίζουν περαιτέρω προστασία με την καθημερινή λήψη ασπιρίνης.

Γίνονται προσπάθειες, και αναμένεται τα προσεχή χρόνια, να εισαχθούν καινοτόμες θεραπείες για την ελάττωση παραγωγής της λιποπορωτείνης α. Μέχρι τότε, και σε προσεχτικά επιλεγμένα περιστατικά, η προληπτική λήψη ασπιρίνης φαίνεται να αποτελεί μια καλή επιλογή.

Σχετική αναφορά:

Journal of the American Heart Association
Aspirin and Cardiovascular Risk in Individuals With Elevated Lipoprotein(a): The Multi-Ethnic Study of
Atherosclerosis
J Am Heart Assoc 2024 Jan 31;[EPub Ahead of Print], HS Bhatia, P Trainor, S Carlisle, MY Tsai, MH
Criqui, A DeFilippis, S Tsimikas


Sports.jpg

Τι καρδιαγγειακό όφελος προσφέρει το κάθε είδος άσκησης

Σε μια πρόσφατη έρευνα με 406 υπέρβαρους ενήλικες (ηλικές 35-70) με διεγνωσμένη αρτηριακή υπέρταση, διενεργήθηκε τυχαιοποιημένη μελέτη σε 4 διαφορετικά είδη παρέμβασης:

  1. Άσκηση με αντιστάσεις (resistance exercise) : 102 άτομα
  2. Αερόβια άσκηση (aerobic exercise) : 101 άτομα
  3. Συνδυαστική άσκηση (combined resistance and aerobic exercise) : 101 άτομα
  4. Καθόλου άσκηση : 102 άτομα

Η άσκηση είχε διάρκεια 1 ώρα, 3 φορές την βδομάδα, για διάστημα 1 χρόνου.

Από την μελέτη προέκυψε ελάττωση του προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου κατά 15% με την αερόβια άσκηση και κατά 16% με την συνδυαστική άσκηση.

Η άσκηση με αντιστάσεις δεν κατόρθωσε ουσιαστική μεταβολή του καρδιαγγειακού ρίσκου, επιτυγχάνοντας μια οριακή ελάττωση του καρδιαγγειακού ρίσκου κατά 2%.

Σχετική αναφορά:
Aerobic, resistance, or combined exercise training and cardiovascular risk profile in overweight or obese
adults: the CardioRACE trial
European Heart Journal
Published: 17 January 2024


young-adults-exercising.jpeg

Πόσο πρέπει να ασκείται ένας νεαρός ενήλικας

Τα οφέλη που προκύπτουν από την συστηματική άσκηση των νεαρών ενηλίκων ξεκινούν να γίνονται εμφανή στην μέση ηλικία, όταν εκδηλώνονται τα πρώτα καρδιαγγειακά επεισόδια.

Ιδανικά ένας ενήλικας θα πρέπει να ασκείται (σε μέτρια προς υψηλή ένταση) τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα. Από μια πρόσφατη μελέτη υπερτονίζεται η σημασία της συνέπειας και συμμόρφωσης σε αυτή την σύσταση.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 2902 νεαρών ενηλίκων, και σε διάστημα παρακολούθησης 19 χρόνων, διαπιστώθηκε ότι οι νεαροί ενήλικες που ήταν συνεπείς στο προβλεπόμενο φορτίο άσκησης (75-100% of time in target range) είχαν κατά 40% μικρότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο συγκριτικά με αυτούς που συμμορφώθηκαν πολύ λιγότερο (<25% of time in target range).

Είναι επομένως σημαντικό για ένα νεαρό ενήλικα, να φροντίζει να εξασφαλίζει χρόνο για άσκηση τουλάχιστον για 150 λεπτά την εβδομάδα.

Σχετική αναφορά
European Journal of Preventive Cardiology
Long-term Physical Activity Time-in-Target Range in Young Adults with Cardiovascular Events in Later
Life
Eur J Prev Cardiol 2023 Dec 20;[EPub Ahead of Print], Z Huang, R Huang, X Xu, Z Fan, Z Xiong, Q Liang, Y
Guo, X Liao, X Zhuang


heart-with-ultrasound.jpg

Καινοτόμος πειραματική και μη επεμβατική μέθοδος για την αντιμετώπιση της αορτικής στένωσης

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση γίνεται αναφορά για μια εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισης της σοβαρής αορτικής στένωσης.

Αφορά ασθενείς με την συγκεκριμένη πάθηση, που κρίνονται ανεγχείρητοι λόγω πολλαπλών νοσηρών καταστάσεων.

Πρόκειται για την διαθωρακική στόχευση της βαλβίδας με ακτινοβολία υπερήχων, ώστε να ελαττώσει το συσσωρευμένο φορτίο επασβεστωμένου ιστού. Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε 40 ασθενείς σε 3 διαφορετικά κέντρα, κατά το διάστημα 2019-2022 ως μια μη επεμβατική θεραπεία ανακούφισης. Η μελέτη κατέγραψε μια ελάττωση της διαβαλβιδικής κλίσης πίεσης κατά 7% και μια υποκειμενική βελτίωση των συμπτωμάτων όπως αυτή αποτυπώθηκε μέσα από ειδικό ερωτηματολόγιο (KCCQ).

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερα επαναστατική μέθοδο και σίγουρα απέχει πολύ από το να καθιερωθεί στην καθημερινή κλινική πράξη. Προσδίδει ωστόσο αισιοδοξία ότι νέες τεχνικές αναμένονται τα προσεχή χρόνια να δώσουν λύσεις σε δύσκολα θεραπευτικά προβλήματα.

Σχετική αναφορά:
The Lancet
Treatment of severe symptomatic aortic valve stenosis using non-invasive ultrasound therapy: a cohort
study
Lancet 2023 Dec 16;402(10419)2317-2325, E Messas, A Ijsselmuiden, D Trifunović-Zamaklar, B Cholley, E
Puymirat, J Halim, R Karan, M van Gameren, D Terzić, V Milićević, M Tanter, M Pernot, G Goudot


askiseis-endinamwsi.jpg

Με ποιο τρόπο οι μυικές ασκήσεις ενδυνάμωσης βοηθούν την καρδιά

Οι σκελετικού μυες του σώματος αποτελούν συνολικά το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και μέσω της παραγωγής μυοκινών, συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των υπόλοιπων οργάνων.

Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης (με βάρη, ιμάντες ή και χωρίς) θα πρέπει ιδανικά να γίνεται 2 φορές την βδομάδα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μείωση κατά 15% της συνολικής θνητότητας και κατά 17% του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Επιπρόσθετα σε άτομα ηλικίας άνω των 40, μειώνει κατά 3-4mm Hg την συστολική αρτηριακή πίεση, κατά 7-13mg/dl την συνολική χοληστερόλη και κατά 8mg/dl τα τριγλυκερίδια. Η μυική ενδυνάμωση ελαττώνει τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας κατά 2-5mg/dl, καθώς και την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη κατά 17%.

Να τονιστεί ότι τα νούμερα που αναφέρονται πιο πάνω προκύπτουν κυρίως από ερευνητικές μελέτες διάρκειας 6 μηνών. Είναι βέβαιο λοιπόν, ότι τα οφέλη αναμένονται να είναι ακόμα μεγαλύτερα αν οι ασκήσεις μυικής ενδυνάμωσης γίνονται σε μακροχρόνια βάση.

Σχετική αναφορά:
Paluch AE, Boyer WR, Franklin BA, et al. Resistance Exercise Training in Individuals With and Without
Cardiovascular Disease: 2023 Update: A Scientific Statement From the American Heart Association.
Circulation. 2023 Dec 7. doi: 10.1161/CIR.0000000000001189. Online ahead of
print. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001189


heart-on-a-pile-of-pills.jpg

Η επίδραση του φαρμάκου Dapagliflozin στην φυσική κατάσταση ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια (HFpEF)

Τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF) παρουσιάζουν σημαντικά μειωμένη ικανότητα για άσκηση.

Η επιθυμία τους για άσκηση είναι μηδαμινή λόγω των πολλών νοσηρών παθήσεων, αλλά και της κατάθλιψης, που συχνά παρουσιάζουν. Ελάχιστες είναι οι επιλογές σε φάρμακα που να μπορούν να μεταβάλουν αυτή την κατάσταση και να βελτιώσουν την αντοχή τους.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση φαίνεται ότι το φάρμακο Dapagliflozin, μετά από χορήγηση 12 εβδομάδων, έχει την δυνατότητα να αυξήσει την απόσταση βάδισης σε 6 λεπτά (6-minute walk test) κατά 15 μέτρα ή περισσότερο. Η σύγκριση έγινε με εικονικό φάρμακο, και αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική.

Το dapagliflozin, όπως πιθανόν να αποδειχτεί και με άλλα φάρμακα της κατηγορίας SGLT-2, έχει την δυνατότητα να βελτιώσει την φυσική κατάσταση των ασθενών με HFpEF και να συμβάλει με αυτό τον τρόπο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σχετική αναφορά:
Circulation: Heart Failure
Effect of Dapagliflozin on 6-Minute Walk Distance in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction:
PRESERVED-HF
Circ Heart Fail 2023 Oct 23;[EPub Ahead of Print], GD Lewis, K Gosch, LP Cohen, ME Nassif, SL Windsor,
BA Borlaug, DW Kitzman, SJ Shah, T Khumri, G Umpierrez, S Lamba, K Sharma, SS Khan, MN Kosiborod,
AJ Sauer


smoking-and-heart.jpg

Το κάπνισμα μετά από αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων

Αποδεδειγμένα το κάπνισμα αποτελεί ένα από τους πιο βλαπτικούς παράγοντες για την υγεία μας. Ιδιαίτερα βλαπτική παρουσιάζεται η χρήση του μετά από αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 74000 ασθενών που υποβλήθηκαν σε τέτοιου είδους επέμβαση, και σε διάστημα παρακολούθησης 4 χρόνων, οι ενεργοί καπνιστές παρουσίασαν 20% αύξηση καρδιακών συμβαμάτων συγκριτικά με τους μη καπνιστές.

Το αισιόδοξο μήνυμα ωστόσο που προκύπτει από την έρευνα για τους καπνιστές είναι ότι η διακοπή του καπνίσματος αμέσως μετά την αγγειοπλαστική ελαττώνει σημαντικά τον κίνδυνο σε σημείο που να πλησιάζει τον αντίστοιχο κίνδυνο των μη καπνιστών.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην διακοπή του καπνίσματος, ώστε να διασφαλίζεται το καλό αποτέλεσμα της αγγειοπλαστικής των στεφανιαίων αρτηριών.

Σχετική αναφορά:
European Heart Journal
Smoking and cardiovascular outcomes after percutaneous coronary intervention: a Korean study
Eur Heart J 2023 Sep 26; YJ Ki, K Han, HS Kim, JK Han


daily_step_counter.jpeg

Πόσα βήματα πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα;

Η κίνηση και η φυσική δραστηριότητα αποτελούν απλούς τρόπους διαφύλαξης της καλής υγείας. Με την χρήση των κινητών τηλεφώνων και έξυπνων ρολογιών καταγράφεται πλέον εύκολα ο ημερήσιος αριθμός βημάτων.

Το όριο πέραν από το οποίο φαίνεται να ξεκινούμε να αποκομίζουμε όφελος υγείας είναι τα 2517 βήματα την ημέρα, καθώς επιτυγχάνεται ελάττωση της θνητότητας κατά 8%.

Όσο περισσότερο περπατούμε όμως, τόσο μεγαλύτερο είναι και το όφελος. Χαρακτηριστικά αν υπερβαίνουμε τα 8763 βήματα/ημέρα ο κίνδυνος συνολικής θνητότητας ελαττώνεται κατά 60% ενώ με 7126 βήματα/ημέρα ο κίνδυνος καρδιαγγειακού επεισοδίου ελαττώνεται κατά 51%. Περαιτέρω ελάττωση μάλιστα παρατηρείται σε όσους έχουν ταχύτερο ρυθμό βαδίσματος.

Κανένα φάρμακο δεν μπορεί να επιτύχει τόσο μεγάλη ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Θα πρέπει επομένως να παρακολουθούμε τον ημερήσιο αριθμό βημάτων, ώστε απλά, εύκολα και ανέξοδα να προστατεύσουμε την υγεία μας.

Σχετική αναφορά:
Relationship of Daily Step Counts to All-Cause Mortality and Cardiovascular Events
Niels A. Stens, Esmée A. Bakker, Asier Mañas, Laurien M. Buffart, Francisco B. Ortega, Duck-chul Lee,
Paul D. Thompson, Dick H.J. Thijssen, and Thijs M.H. Eijsvogels
J Am Coll Cardiol. 2023 Oct, 82 (15) 1483–1494

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2023.07.029


calcium.jpg

Η σημασία του σκορ ασβεστίου (CT calcium score) στην αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου με την χρήση της ποσοτικοποίησης εναπόθεσης ασβεστίου στα στεφανιαία αγγεία (calcium score). Η εξέταση αυτή γίνεται με μια γρήγορη σάρωση της περιοχής με αξονικό τομογράφο.

Σε όσους διαπιστώνεται σκορ ασβεστίου μεγαλύτερο από 100, ο κίνδυνος καρδιαγγειακού επεισοδίου σε διάστημα 10 χρόνων ανέρχεται στο 24%.

Αυτά τα άτομα χρήζουν αυστηρής ρύθμισης όλων των παραγόντων κιδνύνου, και κυρίως του λιπιδαιμικού προφίλ με την χρήση στατίνης. Αυτή η κατηγορία φαρμάκων λειτουργεί προστατευτικά στο επίπεδο της αθηρωματικής πλάκας, παρεμποδίζοντας την εξέλιξη της αλλά και την ρήξη της που ορισμένες φορές μπορεί να είναι καταστροφική.

Προκαλεί εντύπωση ότι στην συγκεκριμένη μελέτη μόνο το 26% των ατόμων με υψηλό σκορ ασβεστίου ελάμβαναν στατίνη.

Το σκορ ασβεστίου αποτελεί μια πολύτιμη διαγνωστική εξέταση που δίδει χρήσιμες πληροφορίες για την υποκλινική αθηρωμάτωση, και που μπορεί να επιτρέψει την έγκαιρη αναχαίτιση της νόσου.

Σχετική αναφορά:
Journal of the American College of Cardiology
Association of Coronary Artery Calcium Detected by Routine Ungated CT Imaging With Cardiovascular Outcomes J Am Coll Cardiol 2023 Sep 19;82(12)1192-1202, AW Peng, R Dudum, SS Jain, DJ Maron, BN Patel, N
Khandwala, D Eng, AS Chaudhari, AT Sandhu, F Rodriguez


excercise_time.jpg

Ποια είναι η καλύτερη ώρα άσκησης για την ρύθμιση του σωματικού βάρους;

Το σώμα μας αποδεδειγμένα λειτουργεί καλύτερα όταν οι καθημερινές συνήθειες (γεύματα, άσκηση και ύπνος) επιτελούνται σε συγκεκριμένες ώρες ώστε να διατηρείται ισορροπία στους βιολογικούς μας ρυθμούς.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση γίνεται λόγος για την ώρα άσκησης που φαίνεται να επιτυγχάνει τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας. Από δεδομένα 5285 ατόμων διαπιστώθηκε ότι όσοι ασκούνταν συστηματικά το πρωί είχαν χαμηλότερο βάρος και μικρότερο ποσοστό κατανομής λίπους κοιλιακή χώρα.

Συγκεκριμένα όσοι ασκούνταν το πρωί είχαν κατά μέσο όρο BMI 25.9 Kg/m2 και περίμετρο μέσης (WC) 91.5cm. Οι αντίστοιχες μετρήσεις για την μεσημεριανή άσκηση ήταν BMI 27.6 Kg/m2 και WC 95.8cm, ενώ για την βραδινή άσκηση BMI 27.2Kg/m2 και WC 95cm.

Σχετική αναφορά :
The diurnal pattern of moderate-to-vigorous physical activity and obesity: a cross-sectional analysis: https://doi.org/10.1002/oby.23851Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ


Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.