PLEASE WAIT, LOADING

physical_exams_and_teen_sports_ref_guide.jpg

Ο προαγωνιστικός καρδιολογικός έλεγχος αποσκοπεί στο να εντοπίσει άτομα που παρουσιάζουν μια υποκείμενη καρδιακή πάθηση. Αποτελεί ένα είδος διαλογής (screening), χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι με την άθληση ο κίνδυνος εκδήλωσης της πάθησης τους θα αυξηθεί.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα λειτουργεί και στην Κύπρο υπό την αιγίδα του ΚΟΑ και αξιολογεί ενήλικες, αλλά και παιδιά της εφηβικής και προεφηβικής ηλικίας, ώστε να τους παραχωρηθεί δελτίο αθλητικής συμμετοχής. Περιλαμβάνει την λήψη ιστορικού, την ιατρική εξέταση και την διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση, αμφισβητείται το όφελος της κλινικής εξέτασης στα πλαίσια αυτού του ελέγχου. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε 15000 εφήβους αθλητές στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κλινική εξέταση και συγκεκριμένα η ακρόαση ή όχι φυσήματος στην καρδιά, δεν βοήθησε καθόλου στην προσπάθεια ανίχνευσης υποκείμενης πάθησης. Βαλβιδικές παθήσεις όπως η δίπτυχη αορτική βαλβίδα και η στένωση πνευμονικής βαλβίδας αποδείχτηκε ότι μπορεί να παρουσιαστούν ως τυχαίο εύρημα, ακόμα και σε εφήβους χωρίς ακουστό φύσημα. Αντίθετα, στην μελέτη αυτή υπερτονίζεται για μια ακόμα φορά η τεράστια αξία του καρδιογραφήματος σε τέτοιες εξετάσεις διαλογής (screening).

Με αντίστοιχο τρόπο, παραλείποντας δηλαδή το κομμάτι της κλινικής εξέτασης σε ασυμπτωματικούς εφήβους, λειτουργεί και το ιδιαίτερα δημοφιλές CRY (Cardiac Risk in the Young), που αποτελεί πρότυπο πρόγραμμα διαλογής και ανίχνευσης καρδιακών παθήσεων.

Αντίστοιχα μοντέλα θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε και στην Κύπρο. Η διαδικασία πρέπει να είναι εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική, και το κυριότερο να προσελκύει όσα περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό.

Σχετική αναφορά:

Austin AV, Owens DS, Prutkin JM, et al

Do ‘pathologic’ cardiac murmurs in adolescents identify structural heart disease? An evaluation of 15 141 active adolescents for conditions that put them at risk of sudden cardiac death.

British Journal of Sports Medicine Published Online First: 15 January 2021. doi: 10.1136/bjsports-2019- 101718


highbloodpressure-Αρτηριακή-υπέρταση-1200x803.jpg

Είναι πολλές φορές που στο ιατρείο διαπιστώνονται οριακές τιμές αρτηριακής πίεσης (συστολική αρτηριακή πίεση ΣΑΠ 140-160mm Hg). Αυτό το εύρημα δημιουργεί τον εύλογο προβληματισμό ως προς την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.

Το ζήτημα αυτό αποτέλεσε και το αντικείμενο έρευνας κόστους-αποτελεσματικότητας (cost-effectiveness), τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη δημοσίευση, άνδρες με αρτηριακή υπέρταση σταδίου 1 (ΣΑΠ 140-160mm Hg) παρουσιάζουν όφελος με την έναρξη φαρμακευτικής αντιυπερτασικής αγωγής ανεξαρτήτως ηλικίας. Αντίθετα, στις νεαρές γυναίκες με αντίστοιχες τιμές αρτηριακής πίεσης φαίνεται να ευνοείται η πιο συντηρητική, μη φαρμακευτική προσέγγιση.

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης δικαιολογούνται ίσως από το αποδεδειγμένα υψηλότερο ρίσκο καρδιαγγειακών συμβαμάτων στους άνδρες και υποδεικνύουν την επιθετικότερη φαρμακευτική στρατηγική που πρέπει να υιοθετείται σε αυτούς, ξεκινώντας από νεαρή ηλικία.

Σχετική αναφορά:
Cost-Effectiveness of Initiating Pharmacological Treatment in Stage One Hypertension Based on 10-Year
Cardiovascular Disease Risk: A Markov Modeling Study
Hypertension 2020 Dec 21;[EPub Ahead of Print], M Constanti, CN Floyd, M Glover, R Boffa, AS
Wierzbicki, RJ McManus


health-issues-triggered-during-menopause.png

Η εμμηνόπαυση σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβατική φάση για την ζωή μιας γυναίκας, καθώς συντελούνται πολλές ορμονικές αλλαγές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και το καρδιαγγειακό σύστημα.

Οι διαταραχές του ύπνου, οι συναισθηματικές διαταραχές, η αυξημένη πιθανότητα κατάθλιψης και διάφορα αγγειοκινητικά συμπτώματα (εξάψεις και ταχυπαλμίες) παρουσιάζονται ιδιαίτερα συχνά κατά την εμμηνόπαυση. Η έγκαιρη, στοχευμένη και αποτελεσματική τους αντιμετώπιση μειώνει την γενικότερη επιβάρυνση της καρδιάς.

Αντίθετα, εάν σε αυτό το κρίσιμο μεταβατικό στάδιο δεν δοθεί η απαραίτητη σημασία, είναι πιθανόν να εγκατασταθούν μόνιμες διαταραχές του μεταβολισμού, συσσώρευση σπλαχνικού λίπους και παχυσαρκία. Ταυτόχρονα, η ορμονικές διαφοροποιήσεις που συμβαίνουν στο σώμα μιας γυναίκας πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά την αρτηριακή πίεση, τις τιμές σακχάρου στο αίμα και την χοληστερόλη.

Η περιεμμηνοπαυσιακή φάση είναι κρίσιμη για την μετέπειτα καλή πορεία της υγείας μιας γυναίκας. Η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση, σε συνεννόηση πάντα με τον προσωπικό ιατρό και γυναικολόγο, διασφαλίζουν πιο καλά αποτελέσματα. Για μια ακόμα φορά, ιδιαίτερη αξία σε αυτή την περίοδο έχουν η σωστή, ισορροπημένη διατροφή και η άθληση.

Σχετική αναφορά:
Circulation
Menopause Transition and Cardiovascular Disease Risk: Implications for Timing of Early Prevention: A
Scientific Statement From the American Heart Association
Circulation 2020 Nov 30;[EPub Ahead of Print], SR El Khoudary, B Aggarwal, TM Beckie, HN Hodis, AE
Johnson, RD Langer, MC Limacher, JE Manson, ML Stefanick, MA Allison


heart-and-kidney.jpg

Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές μελέτες που αναδεικνύουν το σημαντικό όφελος που παρέχουν στην καρδιά και στα νεφρά οι αναστολείς μεταφοράς νατρίου και γλυκόζης (SGLT-2).

Πρόκειται για φάρμακα με τα οποία απομακρύνεται το επιπλέον φορτίο γλυκόζης μέσω της διούρησης. Ενώ τα φάρμακα αυτά είχαν αρχικά στοχεύσει στην ρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη φαίνεται ότι η δράση τους είναι τέτοια που δρουν ευεργετικά και στην καρδιά, αλλά και στα νεφρά. Μάλιστα, η ευνοϊκή τους επίδραση έχει επιβεβαιωθεί πλέον ακόμα και σε ασθενείς που δεν έχουν διαβήτη.

Ο μηχανισμός με τον οποίο επιτυγχάνονται τα απρόσμενα θετικά ευρήματα σε αυτές τις μελέτες δεν έχει απόλυτα εξακριβωθεί. Θεωρείται ότι η απομάκρυνση της περίσσειας νατρίου/γλυκόζης, η ελάττωση της αρτηριακής πίεσης, η αντι-ινωτική και αντιφλεγμονώδης τους δράση, η ελάττωση των ενεργειακών αναγκών του μυοκαρδίου και η μείωση του ενδοαγγειακού φορτίου των νεφρών συμβάλλουν στο ιδιαίτερα ωφέλιμο φαρμακοδυναμικό τους προφίλ.

Μέχρι τώρα, οι μελέτες EMPAREG outcome, CANVAS, DAPA-HF, EMPEROR-reduced, τεκμηριώνουν το όφελος που προκύπτει από αυτά τα φάρμακα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακή νόσο, αλλά και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (με ή χωρίς σακχαρώδη διαβήτη).

Αυτές τις μέρες ανακοινώθηκε (American Heart Association) και η μελέτη SCORED σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και ήπια προς μέτρια νεφρική ανεπάρκεια. Παρουσιάστηκε ένα νέο σκεύασμα, το sotagliflozin, που έχει ιδιότητες SGLT 1 και 2. Το συγκεκριμένο σκεύασμα φαίνεται ότι βελτίωσε την νεφρική λειτουργία, μείωσε την πιθανότητα νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια ή καρδιαγγειακό επεισόδιο, αλλά και την συνολική καρδιαγγειακή θνητότητα.

Οι ενδείξεις χορήγησης της κατηγορίας φαρμάκων SGLT-2 αναμένεται ότι θα διευρυνθούν προσεχώς ακόμα περισσότερο, καθώς μελέτες όπως η EMPEROR-preserved, δείχνουν ότι η χορήγηση τους βελτιώνει αρκετές παραμέτρους σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης.


Covid-19-sport-stretching-leisure-hobby-woman-strong-exercise-workout-gym-weightlifting-1200x814.jpg

Καθώς τα επιβεβαιωμένα κρούσματα προσβολής από τον ιό ολοένα και αυξάνονται, συνάμα συσσωρεύονται και τα ερωτήματα που αφορούν τον τρόπο ιατρικού χειρισμού τους.

Ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού ασχολείται, είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά, με τον αθλητισμό. Αυτά λοιπόν τα άτομα, αργά η γρήγορα, σε περίπτωση που νοσήσουν θα ρωτήσουν τον προσωπικό τους ιατρό πότε είναι ασφαλείς να επιστρέψουν στις συνήθεις αθλητικές τους δραστηριότητες.

Ένα εύρημα που προκάλεσε ανησυχία ανάμεσα σε αθλητές, ασυμπτωματικούς φορείς του Covid-19, είναι ότι μετά την υποχρεωτική περίοδο καραντίνας 14 ημερών, 15% από αυτούς παρουσίασαν παθολογικά ευρήματα σε MRI καρδιάς. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει η πιθανότητα ασυμπτωματικής προσβολής του μυοκαρδίου, η οποία κάτω από συνθήκες αθλητικές καταπόνησης δυνατόν να επιφέρει δυσάρεστες επιπτώσεις. Αυτό λοιπόν που προτείνεται για την ασφαλή επάνοδο στις αθλητικές δραστηριότητες είναι το εξής

Σενάριο 1: Απουσία συμπτωμάτων.

Σε αυτά τα άτομα που δεν έχουν εκδηλώσει καθόλου συμπτώματα στο διάστημα των 14 ημερών απομόνωσης, προτείνεται η σταδιακή επάνοδος στις αθλητικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση που κατά την επανέναρξη άσκησης παρουσιαστούν συμπτώματα όπως ασυνήθιστη κόπωση, δύσπνοια ή αίσθημα παλμών συνιστάται η αξιολόγηση από καρδιολόγο.

Σενάριο 2 : Εκδήλωση νόσου (εκτός νοσοκομείου) και στην συνέχεια πλήρης υποχώρηση συμπτωμάτων.

Σε αυτά τα άτομα επιβάλλεται η διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος, υπερήχου καρδιάς (echo-doppler) και δοκιμασίας κόπωσης (ECG stress test). Εάν αυτά είναι φυσιολογικά, τότε δίδεται το πράσινο φως για σταδιακή επάνοδο στις προπονήσεις. Εάν οι εξετάσεις αυτές αποκαλύψουν κάτι το παθολογικό πρέπει να γίνεται περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος.

Σενάριο 3: Εκδήλωση νόσου (εντός νοσοκομείου).

Αυτά τα άτομα, λόγω και της μεγαλύτερης πιθανότητας να έχουν υποστεί κάποιου βαθμού μυοκαρδιακή βλάβη, θα πρέπει προτού επιστρέψουν στις αθλητικές τους δραστηριότητες να υποβληθούν σε περισσότερες εξετάσεις. Είναι αναγκαίο σε αυτούς, επιπρόσθετα του 2 ου σεναρίου, να διενεργηθεί MRI καρδιάς και 24ωρη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού Holter. Εάν οι εξετάσεις αυτές είναι φυσιολογικές, επιτρέπεται να επιστρέψει στις προπονήσεις. Τονίζεται ωστόσο η ανάγκη της σταδιακής επανόδου και της αναφοράς οποιονδήποτε ύποπτων συμπτωμάτων.

Σχετική αναφορά:

Exercise in the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) era: A Question and Answer session with the experts Endorsed by the section of Sports Cardiology & Exercise of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC).

Raghav T Bhatia, Sarandeep Marwaha, Aneil Malhotra, Zafar Iqbal, Christopher Hughes, Mats Börjesson 5, Josef Niebauer, Antonio Pelliccia, Christian Schmied, Luis Serratosa, Michael Papadakis, Sanjay Sharma

European Journal of Preventive Cardiology, August 2020


patient-talking-to-doctor-from-home.jpg

Η καρδιακή αποκατάσταση σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο είναι αποδεδειγμένα πολύ σημαντική. Βελτιώνει ουσιαστικά την ικανότητα τους για άσκηση, ελαττώνει τα επίπεδα στρες και μεσο-μακροπρόθεσμα την πιθανότητα επανεισαγωγής στο νοσοκομείο.

Ιδανικά, τέτοιου είδους προγράμματα θα πρέπει να διενεργούνται σε εξειδικευμένο χώρο με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ανάλογα με το προφίλ του κάθε ασθενούς και την καρδιακή τους λειτουργία, καταρτίζεται ένα ειδικό πρόγραμμα διάρκειας 6 ή 12 εβδομάδων, και καθορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι.

Στην εποχή της πανδημίας, όπου οι τακτικές επισκέψεις σε χώρους συναθροίσεων ενέχουν κινδύνους, φαίνεται ότι η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα μέσω τηλειατρικής ή ακόμα και η τηλεφωνική καθοδήγηση, είναι εξίσου ωφέλιμη. Σε μια πρόσφατη μελέτη που συμμετείχαν ασθενείς 65 ετών και άνω που υπέστησαν οξύ στεφανιαίο επεισόδιο, οι στόχοι άσκησης επιτεύχθηκαν με την εξ αποστάσεως καθοδήγηση. Αυτό μεταφράστηκε σε σημαντική βελτίωση του VO2 max ασθενών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, σε αντίθεση με αυτούς που δεν το ακολούθησαν.

Για μια ακόμα φορά, αποδεικνύεται ότι η τακτική επικοινωνία με τους ασθενείς, η συνεχής ενθάρρυνση και καθοδήγηση τους έστω και εξ αποστάσεως, είναι εξαιρετικά ευεργετική για την υγεία τους.

Σχετική αναφορά:

  • JAMA Cardiology
  • Effectiveness of Home-Based Mobile Guided Cardiac Rehabilitation as Alternative Strategy for
    Nonparticipation in Clinic-Based Cardiac Rehabilitation Among Elderly Patients in Europe: A Randomized
    Clinical Trial
  • JAMA Cardiol 2020 Oct 28;[EPub Ahead of Print], JA Snoek, EI Prescott, AE van der Velde, TMH Eijsvogels, N Mikkelsen, LF Prins, W Bruins, E Meindersma, JR González-Juanatey, C Peña-Gil, V González-Salvado, F
    Moatemri, MC Iliou, T Marcin, P Eser, M Wilhelm, AWJ Van't Hof, EP de Kluiver

Increased-myocardial-infarction.jpg

Κατά την εξέταση υπερήχου καρδιάς, διαπιστώνεται ορισμένες φορές μια ασυνήθιστη εικόνα του μυοκαρδίου. Παρουσιάζεται να είναι ιδιαίτερα σπογγώδες με αυξημένο αριθμό δοκιδώσεων. Παρόμοια υπερηχογραφική εικόνα εντοπίζεται και σε αθλητές υψηλού επιπέδου, πιθανόν στα πλαίσια προσαρμογής της καρδιάς σε συνθήκες έντονης καταπόνησης.

Ο όρος μη συμπαγές ή σπογγώδες μυοκάρδιο (non-compacted myocardium) χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα συγκεκριμένο είδος μυοκαρδιοπάθειας, που έχει συσχετισθεί με αρρυθμίες ή ακόμα και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Οι ομοιότητες που παρουσιάζονται με την εικόνα του μυοκαρδίου ορισμένων αθλητών, οδήγησαν στην ανάγκη υιοθέτησης συγκεκριμένων απεικονιστικών κριτηρίων. Ακόμα και με αυτά όμως, η διάκριση ανάμεσα στο υγιές και στο παθολογικό δεν είναι πάντα εύκολη.

Μια πρόσφατη δημοσίευση αναφέρει ότι, ακόμα και σε τυχαίο δείγμα, άτομα του γενικού πληθυσμού που συνηθίζουν να ασκούνται έντονα παρουσιάζουν κάποτε ένα φαινότυπο μυοκαρδίου με χαρακτηριστικά αντίστοιχα με non-compaction cardiomyopathy.

Προτού λοιπόν δοθεί εσφαλμένα και βιαστικά οποιαδήποτε διάγνωση, θα πρέπει να γίνεται η απαραίτητη κλινική συσχέτιση, αλλά και η λήψη ιστορικού. Ένα άτομο που αθλείται έντονα είναι δυνατόν να παρουσιάζει μια τέτοια υπερηχογραφική εικόνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι παθολογικό. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, κυρίως των ασυμπτωματικών, ίσως είναι καλύτερα να ακολουθείται η στρατηγική της αναμονής και των τακτικών επανελέγχων, παρά να δίδεται εσφαλμένα η διάγνωση μυοκαρδιοπάθειας.

Σχετική αναφορά :

JACC: Journal of the American College of CardiologyAssociation Between Left Ventricular Noncompaction and Vigorous Physical ActivityJ Am Coll Cardiol 2020 Oct 13;76(15)1723-1733, JA de la Chica, S Gómez-Talavera, JM García-Ruiz, IGarcía-Lunar, B Oliva, JM Fernández-Alvira, B López-Melgar, J Sánchez-González, JL de la Pompa, JMMendiguren, V Martínez de Vega, A Fernández-Ortiz, J Sanz, L Fernández-Friera, B Ibáñez, V Fuster


best-exercise-for-your-heart.jpg

Σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσίευση, ο ενδελεχής καρδιολογικός προεγχειρητικός έλεγχος κρίνεται μη απαραίτητος, ιδιαίτερα στις χαμηλού ρίσκου χειρουργικές επεμβάσεις.

Συγκεκριμένα, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένα χειρουργεία αρθροπλαστικής γόνατος ή ισχίου, ο κίνδυνος περιεγχειρητικού εμφράγματος μυοκαρδίου ή καρδιακής ανακοπής ήταν ίδιος στους ασθενείς είτε είχαν περάσει από λειτουργικές δοκιμασίες κόπωσης είτε όχι.

Η υιοθέτηση του αναθεωρημένου πρωτοκόλλου κλινικής προεγχειρητικής αξιολόγησης RCPI score (https://qxmd.com/calculate/calculator_195/revised-cardiac-risk-index-lee-criteria) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, ενδεικτικό του κινδύνου που διατρέχει ένας ασθενής που πρόκειται να υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση.

Πέραν αυτού, και σύμφωνα πάντα με την συγκεκριμένη δημοσίευση, προεγχειρητικές διαγνωστικές δοκιμασίες κόπωσης (stress testing) δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό κλινικό όφελος. Αντίθετα, στα ήδη επιβαρυμένα εθνικά συστήματα υγείας έχουν να προσδώσουν, κυρίως, επιπλέον οικονομικό κόστος και αχρείαστη καθυστέρηση.

Σχετική αναφορά:
JAMA Cardiology
Frequency and Outcomes of Preoperative Stress Testing in Total Hip and Knee Arthroplasty From 2004 to
2017
JAMA Cardiol 2020 Sep 30;[EPub Ahead of Print], DS Rubin, R Hughey, RM Gerlach, SA Ham, RP Ward, P
Nagele


LDL-and-HDL-cholesteroljpg.jpg

Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει πόσο σημαντικό είναι για την προστασία του καρδιαγγειακού μας συστήματος να διατηρούμε χαμηλά τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτή την δημοσίευση, όσο πιο χαμηλά είναι αυτά τα επίπεδα και για όσο μεγαλύτερο διάστημα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η προστασία που εξασφαλίζεται.

H LDL χοληστερόλη, η οποία είναι γνωστή και ως “κακή χοληστερόλη” πυροδοτεί με διάφορους μηχανισμούς την φλεγμονή στα τοιχώματα των αρτηριών και τροφοδοτεί τις αθηρωματικές πλάκες. Η διαδικασία αυτή φαίνεται να ξεκινά από πολύ νεαρή ηλικία και είναι για μεγάλο διάστημα σιωπηρή. Οι συμμετέχοντες στην συγκεκριμένη μελέτη επιλέχθηκαν τυχαία, ήταν ασυμπτωματικοί και οι ηλικίες τους ήταν 18-30. Τα αποτελέσματα προέκυψαν μετά από πολλά χρόνια παρακολούθησης.

Η συγκεκριμένη έρευνα υπερτονίζει την ανάγκη διατήρησης χαμηλών επιπέδων της LDL χοληστερόλης (>130mg/dl) ή ακόμα πιο κάτω, για όσο μεγαλύτερο διάστημα στην ζωή μας.

Σχετικό άρθρο:
Time Course of LDL Cholesterol Exposure and Cardiovascular Disease Event Risk
Journal of the American College of Cardiology
Volume 76, Issue 13, September 2020


-ωμέγα-3-λιπαρών-ψαρι-αμυγδαλα-ελιες-αβοκάντο-αυγο.jpg

Στην προσπάθεια μας να θωρακίσουμε την υγεία μας αναζητούμε εύκολες, απλές και γρήγορες λύσεις. Η καθημερινή λήψη συμπληρωμάτων και βιταμινών αποτελεί πλέον μια δημοφιλή πρακτική ανάμεσα σε αρκετούς ανθρώπους. Με δεδομένο αυτό, πολλές εταιρείες παραγωγής συμπληρωμάτων επιζητούν το κέρδος προωθώντας προϊόντα με αμφίβολο το όφελος και την αποτελεσματικότητα τους.

Βασική αρχή για την διασφάλιση της καλής υγείας είναι ότι μέσα από μια πλήρη και ισορροπημένη διατροφή, εξασφαλίζουμε όσα ιχνοστοιχεία και βιταμίνες χρειάζεται ένας άνθρωπος. Για διάφορους λόγους όμως, όπως οι αλλεργίες και δυσανεξίες τροφίμων, μπορεί να παρουσιάζεται έλλειψη κάποιων ωφέλιμων ουσιών. Πέραν αυτού, συγκεκριμένα άτομα με σημαντική γενετική προδιάθεση έχουν να ωφεληθούν περισσότερο από την λήψη συμπληρωμάτων διατροφής.

Αυτό φαίνεται να ισχύει και με τα συμπληρώματα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Αυτό που προκύπτει από μια πρόσφατη μελέτη είναι ότι, ιδιαίτερα σε άτομα που καταναλώνουν λιγότερες από 3 μερίδες ψάρι εβδομαδιαίως, τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι αναγκαία ως συμπλήρωμα για να μειώσουν τον κίνδυνο εμφράγματος μυοκαρδίου. Συγκεκριμένοι τύποι αυτών των οξέων (EPA και DHA) λειτουργούν προστατευτικά στο ενδοθήλιο των αγγείων και προάγουν την σταθερότητα της αθηρωματικής πλάκας.

Σε άτομα με έντονα βεβαρημένο κληρονομικό ιστορικό στεφανιαίας νόσου, η καθημερινή λήψη αυτών των ουσιών μπορεί να ελαττώσει σημαντικά τον κίνδυνο προσβολής τους από τη νόσο.

Σχετικό άρθρο:
Mayo Clinic Proceedings.
Effect of Omega-3 Dosage on Cardiovascular Outcomes: An Updated Meta-Analysis and Meta-
Regression of Interventional Trials.
Published: September 17, 2020.Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
+357 22 316525


24/7 Τηλέφωνο Εκτακτης Ανάγκης

Καλέστε μας τώρα αν βρίσκεστε σε έκτακτη ανάγκη, θα απαντήσουμε γρήγορα και θα σας παράσχουμε ιατρική βοήθεια.
Επίσης, μπορείτε να μας καλέσετε για να μιλήσετε ή και να κλείσετε το δικό σας ραντευού με τον γιατρό.
Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.