PLEASE WAIT, LOADING

giati_prepei_na_ayxisete_ti_fysiki_drastiriotita_sto_horo_ergasias_1.jpg

Αποτελεί πλέον δεδομένο ότι η άσκηση είναι εξαιρετικά ευεργετική στην υγεία μας. Παραδόξως όμως, η άσκηση κατά την εργασία όχι μόνο δεν είναι ευεργετική, αλλά συσχετίζεται και με αρνητικά καρδιακά συμβάματα.

Αυτό προκύπτει από μια μεγάλη μελέτη παρατήρησης με δείγμα άνω των 100 χιλιάδων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η άσκηση στον ελεύθερο χρόνο μειώνει σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αντίθετα, η αυξημένη φυσική δραστηριότητα κατά την ώρα εργασίας (occupational activity) σε διάστημα 10 χρόνων παρουσιάζεται να είναι επιζήμια.

Τα αποτελέσματα και η μεθοδολογία της έρευνας αμφισβητήθηκαν. Η συσχέτιση της χειρωνακτικής εργασίας με την κακή έκβαση της υγείας πιθανό να οφείλεται στο χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό προφίλ κάποιων επαγγελμάτων που για διάφορους λόγους μειώνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Ακόμα και αν η μεθοδολογία της έρευνας είναι εσφαλμένη, μας παρέχει κάποιες σημαντικές πληροφορίες. Η άσκηση εκτός των ωρών εργασίας είναι αυτή που πραγματικά ωφελεί την καρδιά μας.

Το όφελος που προκύπτει ενδεχομένως να αποδίδεται στην απουσία των στρεσογόνων ερεθισμάτων του εργασιακού περιβάλλοντος.

Για αυτό λοιπόν τον λόγο, ακόμα και αν ένα άτομο ασκεί ένα επάγγελμα με αυξημένο φορτίο σωματικής άσκησης (πχ. οικοδόμος), θα πρέπει να ενθαρρύνεται να ασκείται και εκτός του περιβάλλοντος εργασίας (leisure time physical activity).

Σχετική αναφορά:

European Heart Journal
The Physical Activity Paradox in Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality: The Contemporary
Copenhagen General Population Study With 104046 Adults
Eur Heart J 2021 Apr 08;[EPub Ahead of Print], A Holtermann, P Schnohr, BG Nordestgaard, JL Marott


back-to-work-after-heart-attack.jpg

Το εργασιακό στρες αποδεδειγμένα επιβαρύνει την καρδιά μας, αυξάνοντας την πιθανότητα για οξύ στεφανιαίο επεισόδιο. Παραμένει αμφίβολο το ωράριο που μπορεί με ασφάλεια να ακολουθήσει κάποιος στην εργασία του μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.

Δημοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα μια μελέτη που αφορά ακριβώς αυτό το ζήτημα. Συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν 967 άτομα ηλικίας 35-59 που υπέστησαν οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και ο μέσος χρόνος παρακολούθησης τους ήταν τα 6 χρόνια. Από την μελέτη ουσιαστικά διαπιστώθηκε το αναμενόμενο, η γραμμική συσχέτιση του εργασιακού φορτίου με τον κίνδυνο υποτροπιάζοντων επεισοδίων και επανεμφράγματος.

Ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος φαίνεται ότι υπάρχει σε αυτούς που εργάζονταν περισσότερο από 55 ώρες την εβδομάδα. Αντίθετα, η εργασία για 40 ή λιγότερες ώρες την εβδομάδα συσχετίστηκε με σαφώς μειωμένο ρίσκο καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Αντιλαμβάνομαι ότι το ζήτημα είναι περίπλοκο. Η δευτερογενής πρόληψη όμως στην στεφανιαία νόσο πρέπει να αποτελεί μείζον μέλημα όλων μας. Θα πρέπει να παρέχονται οι αναγκαίες διευκολύνσεις σε τέτοια άτομα, ώστε να διασφαλίζεται η καλή τους υγεία.

Σχετική αναφορά:
Long Working Hours and Risk of Recurrent Coronary Events
Xavier Trudel, Chantal Brisson, Denis Talbot, Mahée Gilbert-Ouimet, and Alain Milot
J Am Coll Cardiol. 2021 Apr, 77 (13) 1616–1625


diabetes-and-heart-disease.jpg

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προδιαθεσικούς παράγοντες για την πρόκληση καρδιαγγειακών παθήσεων. Η έγκαιρη και επιθετική αντιμετώπιση στα αρχικά στάδια συμβάλλει στην μείωση αυτού του κινδύνου.

Σε μια πρόσφατη μελέτη έγινε προσπάθεια ώστε να αναδειχθούν εκείνες οι παράμετροι σε ασθενείς με διαβήτη ή προδιαβήτη, που είναι δυνατόν να προβλέψουν την πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας. Προτείνεται λοιπόν η χρήση ενός σκορ που περιλαμβάνει τρεις συγκεκριμένους βιοδείκτες (high-sensitivity cardiac troponin T ≥6 ng/l, N-terminal pro-B-type natriuretic peptide ≥125 pg/ml, high-sensitivity C-reactive protein ≥3 mg/l). Σε αυτούς προστίθεται και ένας επιπλέον δείκτης, η παρουσία υπερτροφίας μυοκαρδίου στο ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Από τους ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν θετικούς τρεις ή περισσότερους από τους πιο πάνω δείκτες παρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας σε διάστημα 5 ετών (12%). Αντίθετα, στα άτομα με ένα ή κανένα θετικό δείκτη η πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας στο ίδιο διάστημα ήταν αρκετά χαμηλή (0.78%).

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη δημοσίευση, αυτού του τύπου η κλινική αξιολόγηση είναι χρήσιμο να γίνεται σε όλους τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Καταλήγει επίσης ότι σε διαβητικούς με 3 ή περισσότερους από τους πιο πάνω βιοδείκτες, φαίνεται να έχει θέση η έναρξη χορήγησης των αντιδιαβητικών φαρμάκων SGLT-2.

Σχετική αναφορά:
Pandey A et al. Biomarker-Based Risk Prediction of Incident Heart Failure in Pre-Diabetes and Diabetes. J
Am Coll Cardiol Heart Fail. 2021 Mar, 9 (3) 215–223


kardiaki-prosboli.jpg

Η επίδραση του στρες και η επιβλαβής αιτιολογική του συσχέτιση με την πρόκληση στεφανιαίων επεισοδίων αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες μια λογική κλινική υπόθεση. Διάφορες επιδημιολογικές μελέτες αναδρομικού τύπου το διαπίστωσαν, αλλά ποτέ προηγουμένως δεν μπόρεσε αυτό να τεκμηριωθεί.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, αποδεικνύεται με την χρήση εξειδικευμένων απεικονιστικών εξετάσεων (18 FDG/PET-CT) ότι τα επίπεδα δραστηριότητας συγκεκριμένης περιοχής του εγκεφάλου που σχετίζεται με το συναίσθημα παρουσιάζουν σημαντική ομοιότητα με την αντίστοιχη αιμοποιητική δραστηριότητα που συμβαίνει στον μυελό των οστών. Φαίνεται δηλαδή ότι τα αυξημένα επίπεδα στρες προκαλούν μια συγκεκριμένη νευροβιολογική αντίδραση με την οποία παράγονται μακροφάγα κύτταρα που με την σειρά τους θα προκαλέσουν την ρήξη της αθηρωματικής πλάκας και το οξύ στεφανιαίο επεισόδιο.

Η διαχείριση λοιπόν του άγχους, πρέπει να αποτελεί μείζον μέλημα όλων μας για την διαφύλαξη της καλής υγείας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι με μικρές διορθωτικές κινήσεις στην καθημερινότητα μας μπορούμε να συμβάλουμε στην σημαντική ελάττωση των επιπέδων στρες και να προστατέψουμε την καρδιά μας.

Σχετική αναφορά
European Heart Journal
Stress-Associated Neurobiological Activity is Linked With Acute Plaque Instability Via Enhanced
Macrophage Activity: A Prospective Serial 18F-FDG-PET/CT Imaging Assessment
Eur Heart J 2021 Jan 18;[EPub Ahead of Print], DO Kang, JS Eo, EJ Park, HS Nam, JW Song, YH Park, SY
Park, JO Na, CU Choi, EJ Kim, SW Rha, CG Park, HS Seo, CK Kim, H Yoo, JW Kim


physical_exams_and_teen_sports_ref_guide.jpg

Ο προαγωνιστικός καρδιολογικός έλεγχος αποσκοπεί στο να εντοπίσει άτομα που παρουσιάζουν μια υποκείμενη καρδιακή πάθηση. Αποτελεί ένα είδος διαλογής (screening), χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι με την άθληση ο κίνδυνος εκδήλωσης της πάθησης τους θα αυξηθεί.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα λειτουργεί και στην Κύπρο υπό την αιγίδα του ΚΟΑ και αξιολογεί ενήλικες, αλλά και παιδιά της εφηβικής και προεφηβικής ηλικίας, ώστε να τους παραχωρηθεί δελτίο αθλητικής συμμετοχής. Περιλαμβάνει την λήψη ιστορικού, την ιατρική εξέταση και την διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση, αμφισβητείται το όφελος της κλινικής εξέτασης στα πλαίσια αυτού του ελέγχου. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε 15000 εφήβους αθλητές στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κλινική εξέταση και συγκεκριμένα η ακρόαση ή όχι φυσήματος στην καρδιά, δεν βοήθησε καθόλου στην προσπάθεια ανίχνευσης υποκείμενης πάθησης. Βαλβιδικές παθήσεις όπως η δίπτυχη αορτική βαλβίδα και η στένωση πνευμονικής βαλβίδας αποδείχτηκε ότι μπορεί να παρουσιαστούν ως τυχαίο εύρημα, ακόμα και σε εφήβους χωρίς ακουστό φύσημα. Αντίθετα, στην μελέτη αυτή υπερτονίζεται για μια ακόμα φορά η τεράστια αξία του καρδιογραφήματος σε τέτοιες εξετάσεις διαλογής (screening).

Με αντίστοιχο τρόπο, παραλείποντας δηλαδή το κομμάτι της κλινικής εξέτασης σε ασυμπτωματικούς εφήβους, λειτουργεί και το ιδιαίτερα δημοφιλές CRY (Cardiac Risk in the Young), που αποτελεί πρότυπο πρόγραμμα διαλογής και ανίχνευσης καρδιακών παθήσεων.

Αντίστοιχα μοντέλα θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε και στην Κύπρο. Η διαδικασία πρέπει να είναι εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική, και το κυριότερο να προσελκύει όσα περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό.

Σχετική αναφορά:

Austin AV, Owens DS, Prutkin JM, et al

Do ‘pathologic’ cardiac murmurs in adolescents identify structural heart disease? An evaluation of 15 141 active adolescents for conditions that put them at risk of sudden cardiac death.

British Journal of Sports Medicine Published Online First: 15 January 2021. doi: 10.1136/bjsports-2019- 101718


highbloodpressure-Αρτηριακή-υπέρταση-1200x803.jpg

Είναι πολλές φορές που στο ιατρείο διαπιστώνονται οριακές τιμές αρτηριακής πίεσης (συστολική αρτηριακή πίεση ΣΑΠ 140-160mm Hg). Αυτό το εύρημα δημιουργεί τον εύλογο προβληματισμό ως προς την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.

Το ζήτημα αυτό αποτέλεσε και το αντικείμενο έρευνας κόστους-αποτελεσματικότητας (cost-effectiveness), τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη δημοσίευση, άνδρες με αρτηριακή υπέρταση σταδίου 1 (ΣΑΠ 140-160mm Hg) παρουσιάζουν όφελος με την έναρξη φαρμακευτικής αντιυπερτασικής αγωγής ανεξαρτήτως ηλικίας. Αντίθετα, στις νεαρές γυναίκες με αντίστοιχες τιμές αρτηριακής πίεσης φαίνεται να ευνοείται η πιο συντηρητική, μη φαρμακευτική προσέγγιση.

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης δικαιολογούνται ίσως από το αποδεδειγμένα υψηλότερο ρίσκο καρδιαγγειακών συμβαμάτων στους άνδρες και υποδεικνύουν την επιθετικότερη φαρμακευτική στρατηγική που πρέπει να υιοθετείται σε αυτούς, ξεκινώντας από νεαρή ηλικία.

Σχετική αναφορά:
Cost-Effectiveness of Initiating Pharmacological Treatment in Stage One Hypertension Based on 10-Year
Cardiovascular Disease Risk: A Markov Modeling Study
Hypertension 2020 Dec 21;[EPub Ahead of Print], M Constanti, CN Floyd, M Glover, R Boffa, AS
Wierzbicki, RJ McManus


health-issues-triggered-during-menopause.png

Η εμμηνόπαυση σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβατική φάση για την ζωή μιας γυναίκας, καθώς συντελούνται πολλές ορμονικές αλλαγές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και το καρδιαγγειακό σύστημα.

Οι διαταραχές του ύπνου, οι συναισθηματικές διαταραχές, η αυξημένη πιθανότητα κατάθλιψης και διάφορα αγγειοκινητικά συμπτώματα (εξάψεις και ταχυπαλμίες) παρουσιάζονται ιδιαίτερα συχνά κατά την εμμηνόπαυση. Η έγκαιρη, στοχευμένη και αποτελεσματική τους αντιμετώπιση μειώνει την γενικότερη επιβάρυνση της καρδιάς.

Αντίθετα, εάν σε αυτό το κρίσιμο μεταβατικό στάδιο δεν δοθεί η απαραίτητη σημασία, είναι πιθανόν να εγκατασταθούν μόνιμες διαταραχές του μεταβολισμού, συσσώρευση σπλαχνικού λίπους και παχυσαρκία. Ταυτόχρονα, η ορμονικές διαφοροποιήσεις που συμβαίνουν στο σώμα μιας γυναίκας πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά την αρτηριακή πίεση, τις τιμές σακχάρου στο αίμα και την χοληστερόλη.

Η περιεμμηνοπαυσιακή φάση είναι κρίσιμη για την μετέπειτα καλή πορεία της υγείας μιας γυναίκας. Η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση, σε συνεννόηση πάντα με τον προσωπικό ιατρό και γυναικολόγο, διασφαλίζουν πιο καλά αποτελέσματα. Για μια ακόμα φορά, ιδιαίτερη αξία σε αυτή την περίοδο έχουν η σωστή, ισορροπημένη διατροφή και η άθληση.

Σχετική αναφορά:
Circulation
Menopause Transition and Cardiovascular Disease Risk: Implications for Timing of Early Prevention: A
Scientific Statement From the American Heart Association
Circulation 2020 Nov 30;[EPub Ahead of Print], SR El Khoudary, B Aggarwal, TM Beckie, HN Hodis, AE
Johnson, RD Langer, MC Limacher, JE Manson, ML Stefanick, MA Allison


heart-and-kidney.jpg

Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές μελέτες που αναδεικνύουν το σημαντικό όφελος που παρέχουν στην καρδιά και στα νεφρά οι αναστολείς μεταφοράς νατρίου και γλυκόζης (SGLT-2).

Πρόκειται για φάρμακα με τα οποία απομακρύνεται το επιπλέον φορτίο γλυκόζης μέσω της διούρησης. Ενώ τα φάρμακα αυτά είχαν αρχικά στοχεύσει στην ρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη φαίνεται ότι η δράση τους είναι τέτοια που δρουν ευεργετικά και στην καρδιά, αλλά και στα νεφρά. Μάλιστα, η ευνοϊκή τους επίδραση έχει επιβεβαιωθεί πλέον ακόμα και σε ασθενείς που δεν έχουν διαβήτη.

Ο μηχανισμός με τον οποίο επιτυγχάνονται τα απρόσμενα θετικά ευρήματα σε αυτές τις μελέτες δεν έχει απόλυτα εξακριβωθεί. Θεωρείται ότι η απομάκρυνση της περίσσειας νατρίου/γλυκόζης, η ελάττωση της αρτηριακής πίεσης, η αντι-ινωτική και αντιφλεγμονώδης τους δράση, η ελάττωση των ενεργειακών αναγκών του μυοκαρδίου και η μείωση του ενδοαγγειακού φορτίου των νεφρών συμβάλλουν στο ιδιαίτερα ωφέλιμο φαρμακοδυναμικό τους προφίλ.

Μέχρι τώρα, οι μελέτες EMPAREG outcome, CANVAS, DAPA-HF, EMPEROR-reduced, τεκμηριώνουν το όφελος που προκύπτει από αυτά τα φάρμακα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακή νόσο, αλλά και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (με ή χωρίς σακχαρώδη διαβήτη).

Αυτές τις μέρες ανακοινώθηκε (American Heart Association) και η μελέτη SCORED σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και ήπια προς μέτρια νεφρική ανεπάρκεια. Παρουσιάστηκε ένα νέο σκεύασμα, το sotagliflozin, που έχει ιδιότητες SGLT 1 και 2. Το συγκεκριμένο σκεύασμα φαίνεται ότι βελτίωσε την νεφρική λειτουργία, μείωσε την πιθανότητα νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια ή καρδιαγγειακό επεισόδιο, αλλά και την συνολική καρδιαγγειακή θνητότητα.

Οι ενδείξεις χορήγησης της κατηγορίας φαρμάκων SGLT-2 αναμένεται ότι θα διευρυνθούν προσεχώς ακόμα περισσότερο, καθώς μελέτες όπως η EMPEROR-preserved, δείχνουν ότι η χορήγηση τους βελτιώνει αρκετές παραμέτρους σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης.


Covid-19-sport-stretching-leisure-hobby-woman-strong-exercise-workout-gym-weightlifting-1200x814.jpg

Καθώς τα επιβεβαιωμένα κρούσματα προσβολής από τον ιό ολοένα και αυξάνονται, συνάμα συσσωρεύονται και τα ερωτήματα που αφορούν τον τρόπο ιατρικού χειρισμού τους.

Ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού ασχολείται, είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά, με τον αθλητισμό. Αυτά λοιπόν τα άτομα, αργά η γρήγορα, σε περίπτωση που νοσήσουν θα ρωτήσουν τον προσωπικό τους ιατρό πότε είναι ασφαλείς να επιστρέψουν στις συνήθεις αθλητικές τους δραστηριότητες.

Ένα εύρημα που προκάλεσε ανησυχία ανάμεσα σε αθλητές, ασυμπτωματικούς φορείς του Covid-19, είναι ότι μετά την υποχρεωτική περίοδο καραντίνας 14 ημερών, 15% από αυτούς παρουσίασαν παθολογικά ευρήματα σε MRI καρδιάς. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει η πιθανότητα ασυμπτωματικής προσβολής του μυοκαρδίου, η οποία κάτω από συνθήκες αθλητικές καταπόνησης δυνατόν να επιφέρει δυσάρεστες επιπτώσεις. Αυτό λοιπόν που προτείνεται για την ασφαλή επάνοδο στις αθλητικές δραστηριότητες είναι το εξής

Σενάριο 1: Απουσία συμπτωμάτων.

Σε αυτά τα άτομα που δεν έχουν εκδηλώσει καθόλου συμπτώματα στο διάστημα των 14 ημερών απομόνωσης, προτείνεται η σταδιακή επάνοδος στις αθλητικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση που κατά την επανέναρξη άσκησης παρουσιαστούν συμπτώματα όπως ασυνήθιστη κόπωση, δύσπνοια ή αίσθημα παλμών συνιστάται η αξιολόγηση από καρδιολόγο.

Σενάριο 2 : Εκδήλωση νόσου (εκτός νοσοκομείου) και στην συνέχεια πλήρης υποχώρηση συμπτωμάτων.

Σε αυτά τα άτομα επιβάλλεται η διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος, υπερήχου καρδιάς (echo-doppler) και δοκιμασίας κόπωσης (ECG stress test). Εάν αυτά είναι φυσιολογικά, τότε δίδεται το πράσινο φως για σταδιακή επάνοδο στις προπονήσεις. Εάν οι εξετάσεις αυτές αποκαλύψουν κάτι το παθολογικό πρέπει να γίνεται περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος.

Σενάριο 3: Εκδήλωση νόσου (εντός νοσοκομείου).

Αυτά τα άτομα, λόγω και της μεγαλύτερης πιθανότητας να έχουν υποστεί κάποιου βαθμού μυοκαρδιακή βλάβη, θα πρέπει προτού επιστρέψουν στις αθλητικές τους δραστηριότητες να υποβληθούν σε περισσότερες εξετάσεις. Είναι αναγκαίο σε αυτούς, επιπρόσθετα του 2 ου σεναρίου, να διενεργηθεί MRI καρδιάς και 24ωρη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού Holter. Εάν οι εξετάσεις αυτές είναι φυσιολογικές, επιτρέπεται να επιστρέψει στις προπονήσεις. Τονίζεται ωστόσο η ανάγκη της σταδιακής επανόδου και της αναφοράς οποιονδήποτε ύποπτων συμπτωμάτων.

Σχετική αναφορά:

Exercise in the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) era: A Question and Answer session with the experts Endorsed by the section of Sports Cardiology & Exercise of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC).

Raghav T Bhatia, Sarandeep Marwaha, Aneil Malhotra, Zafar Iqbal, Christopher Hughes, Mats Börjesson 5, Josef Niebauer, Antonio Pelliccia, Christian Schmied, Luis Serratosa, Michael Papadakis, Sanjay Sharma

European Journal of Preventive Cardiology, August 2020


patient-talking-to-doctor-from-home.jpg

Η καρδιακή αποκατάσταση σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο είναι αποδεδειγμένα πολύ σημαντική. Βελτιώνει ουσιαστικά την ικανότητα τους για άσκηση, ελαττώνει τα επίπεδα στρες και μεσο-μακροπρόθεσμα την πιθανότητα επανεισαγωγής στο νοσοκομείο.

Ιδανικά, τέτοιου είδους προγράμματα θα πρέπει να διενεργούνται σε εξειδικευμένο χώρο με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ανάλογα με το προφίλ του κάθε ασθενούς και την καρδιακή τους λειτουργία, καταρτίζεται ένα ειδικό πρόγραμμα διάρκειας 6 ή 12 εβδομάδων, και καθορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι.

Στην εποχή της πανδημίας, όπου οι τακτικές επισκέψεις σε χώρους συναθροίσεων ενέχουν κινδύνους, φαίνεται ότι η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα μέσω τηλειατρικής ή ακόμα και η τηλεφωνική καθοδήγηση, είναι εξίσου ωφέλιμη. Σε μια πρόσφατη μελέτη που συμμετείχαν ασθενείς 65 ετών και άνω που υπέστησαν οξύ στεφανιαίο επεισόδιο, οι στόχοι άσκησης επιτεύχθηκαν με την εξ αποστάσεως καθοδήγηση. Αυτό μεταφράστηκε σε σημαντική βελτίωση του VO2 max ασθενών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, σε αντίθεση με αυτούς που δεν το ακολούθησαν.

Για μια ακόμα φορά, αποδεικνύεται ότι η τακτική επικοινωνία με τους ασθενείς, η συνεχής ενθάρρυνση και καθοδήγηση τους έστω και εξ αποστάσεως, είναι εξαιρετικά ευεργετική για την υγεία τους.

Σχετική αναφορά:

  • JAMA Cardiology
  • Effectiveness of Home-Based Mobile Guided Cardiac Rehabilitation as Alternative Strategy for
    Nonparticipation in Clinic-Based Cardiac Rehabilitation Among Elderly Patients in Europe: A Randomized
    Clinical Trial
  • JAMA Cardiol 2020 Oct 28;[EPub Ahead of Print], JA Snoek, EI Prescott, AE van der Velde, TMH Eijsvogels, N Mikkelsen, LF Prins, W Bruins, E Meindersma, JR González-Juanatey, C Peña-Gil, V González-Salvado, F
    Moatemri, MC Iliou, T Marcin, P Eser, M Wilhelm, AWJ Van't Hof, EP de Kluiver


Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Dr_Yiannis_panagiotides_logo

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ


Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.Copyright by Dr Yiannis Panayiotides 2018. All rights reserved.